Gå till innehållet

Vecka 26. Sju kollegor på nya tjänster

Jeanette Wikström har börjat som arkitekt på Krook och Tjäder. På vårens sista lista finns också nya kollegor på Kontrollbolaget, Link och Peripheral works.

Jeanette Wikström är ny arkitekt på Krook och Tjäder i Oslo. Hon kommer från Wir arkitekter som gått samman med Krook & Tjäder i Oslo.

Tiago Sjøblom Tavares är ny arkitekt på Krook och Tjäder i Oslo. Han kommer från Wir arkitekter som gått samman med Krook & Tjäder i Oslo.

Petra Olofsson är ny arkitekt på Kontrollbolaget i Gävle. Hon har examen från KTH.

Ulrika Larsson är ny landskapsarkitekt på Link arkitektur i Malmö. Hon kommer närmast från Link arkitektur i Oslo. 

Erik Karlsson är ny arkitekt på Peripheral works. Han har en kandidatexamen från UMA och masterexamen från KTH.

Martina Karlsson är ny arkitekt på Peripheral works. Hon har kandidat- och masterexamen från UMA.

Samuel Grönlund är ny arkitekt på Peripheral works. Han har kandidat- och masterexamen från UMA.

• Har du också bytt jobb? Mejla till NyttJobb@arkitekt.se

Mer att läsa