Gå till innehållet

Vecka 25. Sex kollegor på nya tjänster

Torbjörn Winroth är ny arkitekt på AIX. Med på veckans lista finns ytterligare tre arkitekter på AIX och två nya landskapsarkitekter på AJ.

Torbjörn Winroth är ny arkitekt på AIX. Han har en masterexamen i arkitektur från KTH och kandidatexamen i Umeå, och har tidigare praktiserat och varit projektanställd hos AIX.

Therese Alston är ny arkitekt på AIX. Hon har arbetat på Belatchew och Cedervall, och varit praktikant på AIX. 

Annelie Lehman är ny arkitekt på AIX. Hon har tidigare arbetat på Tengbom, Werket arkitekter och JJW arkitekter i Köpenhamn, och är utbildad på Kunstakademiet i Köpenhamn.

Klara Stenfeldt är ny planarkitekt på AIX. Hon har tidigare arbetat som planarkitekt på Sala kommun och Halmstads kommun, och har examen inom fysisk planering och en master i landskapsarkitektur från SLU.

Adrian Reppen är ny landskapsarkitekt på AJ Landskap. Han har examen i landskapsarkitektur från SLU Uppsala och har tidigare jobbat hos CF Møller i Stockholm.

Josefina Granberg är ny landskapsarkitekt på AJ Landskap. Hon tog examen i landskapsarkitektur från SLU Alnarp 2022 och kommer närmast från Cowi i Göteborg.

• Har du också bytt jobb? Mejla till NyttJobb@arkitekt.se

Mer att läsa