Gå till innehållet

Vecka 22. Fem kollegor på nya tjänster

Martina Verme har börjat på Link arkitektur i Umeå. På veckans lista finns ytterligare en ny medarbetare på Link och tre på Sweco.

Martina Verme är ny arkitekt på Link arkitektur i Umeå. Hon har masterexamen från Chalmers och tidigare kandidatexamen från Umeå.

Isac Blücher är ny inredningsarkitekt på Link arkitektur i Stockholm. Han har examen från Konstfack och kommer närmast från praktik på Wingårdhs.

Polymenis Tsironas är ny uppdragsledande planeringsarkitekt på Sweco architects i Stockholm. Han har två masterexamina inom samhällsplanering och stadsutveckling och kommer närmast från Täby kommun.

Eveline Hüll är nyanställd arkitekt på Sweco architects. Hon har masterexamen från KTH och kommer närmast från Forslunds arkitekter. 

Mohamad Alkudaymi är ny arkitekt på Sweco architects. Han är utbildad vid IPU arkitekt skola i Syrien och har arbetat framförallt med skolor och bostäder.

• Har du också bytt jobb? Mejla till NyttJobb@arkitekt.se

Mer att läsa