Gå till innehållet

Vecka 12. Sex kollegor på nya tjänster

Karl Tyrväinen är ny landskapsarkitekt på C.F. Møller architects. På veckans lista finns också nya medarbetare på Tengbom, Tyréns, Gotowork och Atkins.

Karl Tyrväinen är ny landskapsarkitekt på C.F. Møller architects. Han är utbildada på SLU Ultuna med utbyten till KTH och Köpenhamn, och kommer närmast från Kragh och Berglund landskapsarkitekter.

Monica Silva är ny arkitekt på Tengbom. Hon är utbildad arkitekt vid FAUP i Porto och strategisk planerare vid Linköpings universitet, och har tidigare bland annat arbetat på AG arkitekt och med egna projekt.

Karin Manberger är ny landskapsarkitekt på Tyréns i Stockholm. Hon kommer närmast från Tengbom.

Tobias Pravitz har börjat som landskapsarkitekt på Tyréns i Stockholm. Han kommer närmast från Afry.

Josefine Annerstedt är ny workspace designer på Gotowork. Hon har tidigare arbetat på både större och mindre arkitektbyråer samt även drivit ett eget arkitektkontor.

Anna Angelin är ny landskapsarkitekt och samhällsplanerare på Atkins i Malmö. Hon har en masterexamen i landskapsarkitektur från SLU Alnarp och gjorde praktik hos Atkins.

• Har du också bytt jobb? Mejla till NyttJobb@arkitekt.se

Mer att läsa