Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Vecka 6. Tio kollegor på nya tjänster

Liljewall och Sweco dominerar veckans rapport över kollegor som bytt jobb men här finns en även en ny medarbetare på Krook och Tjäder.

Stephan Schumpp är ny uppdragsledande stadsplanerare och landskapsarkitekt på Liljewall i Göteborg med mer än 20 års erfarenhet av stads- och regionutveckling i Frankrike och i Sverige. Han är utbildad landskapsarkitekt vid École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux och kommer senast från Rambøll.

Teodor Åström är ny arkitekt på Liljewall i Malmö. Han tog sin examen vid KTH 2013 och kommer senast från Urban design.

Emil Karlsson är ny arkitekt på Liljewall i Göteborg. Han tog sin examen i arkitektur vid Chalmers 2021.

Magnus Rudehill är ny arkitekt på Liljewall i Göteborg. Han har studerat arkitektur i Umeå och senast i Trondheim.

Erik Wildheim är ny landskapsarkitekt på Liljewall i Stockholm. Han tog sin examen i landskapsarkitektur i Ultuna 2016 och kommer senast från Topia.

Henrik Kvarnström har börjat på Krook och Tjäder i Kristianstad och kommer närmast från Trivselhus i Malmö.

Hannah Rodin Borne är ny landskapsarkitekt på Sweco architects i Stockholm. Hon kommer närmast från Södertälje kommun.

Boris Kildetoft är ny kontorschef för Swecos arkitektverksamhet i Malmö. Han kommer senast från rollen som studiochef på Sweco.

Robin Lithén är ny arkitekt på Sweco architects i Stockholm. Han har masterexamen i arkitektur från Chalmers.

Patrik Fromell har börjat som arkitekt hos Sweco architects i Göteborg. Han är utbildad till inredningsarkitekt och arkitekt och kommer närmast från Krook och Tjäder i Göteborg.

Mer att läsa