Gå till innehållet

Vecka 9. Åtta kollegor på nya tjänster

En ny regionchef på Semrén och Månsson, en ny stadsarkitekt i Umeå samt nya medarbetare på Ateljé Nord, Nyréns och Sweco. Här är veckans rapport över kollegor som bytt jobb.

Jens Laursen är ny regionchef på Semrén och Månsson i Malmö. Han har tidigare varit bland annat delägare i Ronander och Laursen Arkitekter och drivit konst-, inrednings- och stadsbyggnadsprojekt med designern Mats Theselius.

 
Anna Flatholm är ny stadsarkitekt i Umeå. Hon är landskapsarkitekt, utbildad vid SLU i Ultuna och Alnarp. Yrkeskarriären har bestått av 10 år som konsult och från 2007 olika uppdrag på Umeå kommun. Både i rollen som stadsträdgårdsmästare och i nuvarande uppdrag som projektchef på gator och parker har fokus varit på utveckling av det offentliga rummet.

Inès Roubin är ny arkitekt på Ateljé Nord. Hon har en master i arkitektur från ENSA Marseille och kommer närmast från Equator Stockholm.

Lina Darweash är ny arkitekt på Ateljé Nord. Hon har en master i arkitektur från Damaskus universitet med diplom i urban planering och hållbar utveckling från LTH. Hon kommer senast från Scharc arkitektur och har dessförinnan arbetat på Koncept arkitektbyrå.

Matilda Katsler är ny arkitekt på Ateljé Nord. Hon är nyexaminerad från LTH har tidigare praktiserat på Kulturdepartementets och Lindberg Stenberg arkitekter.

Fanny Sundberg är nyanställd planeringsarkitekt på Nyréns arkitektkontor och kommer närmast från Södertälje kommuns planenhet.

Jawad Zafar är ny arkitekt på Sweco architects i Halmstad. Har tidigare studerat på KTH och Chalmers.

Maja Knochenhauer ny handläggande arkitekt på Sweco architects i Stockholm. Hon kommer närmast från Urban design där hon arbetat med allt från detaljplaner till projektering av kraftvärmeverk. Hon har arkitektexamen från KTH.

Mer att läsa