Gå till innehållet

Fler arkitekter får examen erkänd

Antalet personer som får sin utländska arkitektexamen erkänd i Sverige fortsätter att öka. Förra året var det 147 arkitekter och landskapsarkitekter, vilket är en ökning med nästan 15 procent från föregående år.

Det är Universitets- och högskolerådet, UHR, som granskar om den sökandes utländska examen motsvarar den svenska arkitektexamen. Den sökande kan sedan använda utlåtandet när hen söker arbete eller vill studera vidare i Sverige.

En erkänd examen är också ett krav för att som nyanländ kunna bli medlem i Sveriges Arkitekter. Eftersom en bedömning hos UHR kan dra ut på tiden införde dock förbundet en möjlighet till tillfälligt medlemskap hösten 2016. Det innebär att den som ansökt om att få sin utbildning godkänd men ännu inte fått det, ändå kan bli medlem.

– För närvarande har vi 15 personer som har tidsbegränsat medlemskap i väntan på utlåtande från UHR, säger Jeanette Liljebäck som ansvarar för medlemsregistret på Sveriges Arkitekter.

UHR:s statistik visar att det totalt är över 500 personer som fått sin utländska arkitektexamen bedömd och erkänd i Sverige de senaste fem åren. Den största gruppen, drygt 40 procent år 2017, har en utbildning från Syrien. Näst vanligast är en utbildning från USA, följt av Grekland. Drygt en halv respektive knappt en halv procent av arkitekterna 2017 har en utbildning från dessa länder.

Statistiken visar också en stadig ökning av det totala antalet arkitekter som fått sin examen godkänd de senaste åren. Men enligt UHR är det inte säkert att kurvan fortsätter uppåt 2018.

– Ärendeökningen beräknas inte bli hög alls i år utan ligga kvar på 2017 års nivåer eller till och med minska något, säger Cecilia Ulfsdotter, enhetschef på UHR.

Mer att läsa