Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Yta för lek fick innovationspris för hållbara grönytor

I en innovationstävling om hållbara grönytor fick landskapsarkitektkontoret Urbio ta emot pris för lekotopen – en lite rufsigare yta i staden som ska bidra med både ekosystemtjänster och lek.

Tävlingen om hållbara grönytor arrangerades av IVL Svenska Miljöinstitutet i samverkan med Naturvårdsverket, Formas och Vinnova. Målet var att hitta nya lösningar och innovationer för grönytor, som både bidrar till biologisk mångfald och skapar attraktiva utemiljöer i städerna.

Urbio, tillsammans med Örebro kommun, vann med sina lekotoper i kategorin där lösningar som är nära marknadslansering tävlade.

En lekotop beskrivs av Urbio som en plats där lek och landskap flätas samman, en yta som bidrar till både lekvärden och ekosystemtjänster. Den utgår i första hand från naturbaserade lösningar och använder sig av landskapselement för att skapa rum och rekvisita till leken.

Den största utmaningen med att få till en lekotop är säkerhetstänket, enligt Emma Simonsson, landskapsarkitekt på Urbio.

Emma Simonsson, landskapsarkitekt Urbio.

– Det finns ett invant system hur man gör lekmiljöer, det ska vara enkelt att välja redskap i en katalog och det är mycket fokus på säkerheten. Det finns en rädsla för att någon ska skada sig, samtidigt skapar den rädslan ofta jättefattiga lekmiljöer, säger hon.

Den utmaningen har man i projektet löst genom att lägga till möjligheter till olika sorters lek.

– Lekotoperna ska inte bara ha fokus på motorisk lek utan även fantasilek och mer sinnliga upptäcktslekar, säger Emma Simonsson.

Det kan till exempel innebära lekbäckar, ängslabyrinter och hoppstenar.

– Lektoper ser lite rufsiga ut, kanske inte så stadsmässiga men vi kommer att behöva vänja oss vid en annan estetik om vi ska ha biologisk mångfald. Hållbarhetsmässigt kan vi även använda mindre resurser när man använder naturbaserade lösningar, säger Emma Simonsson.

I kategorin för lösningar som är i ett tidigare stadie av utveckling fick trädgårdsföretaget Flora och Fauna ta emot pris för sin idé Nyfiken på naturen. Den handlar om att skapa pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov och har tagits fram i samarbete med stiftelsen och särskolan Årsta gård.

Mer att läsa