Gå till innehållet

Wingårdhs med team vann tävling i Norrköping

Ett team bestående av Wingårdhs, Fredriksson, Bogl och Sigma civil vann den inbjudna projekttävlingen om gestaltning av Norrköpings nya centralstation och omgivande stadsmiljö.

– Det är en stor ära att få vara del i det här viktiga arbetet, som kommer att påverka många personer i lång tid framöver, säger Joakim Lyth, arkitekt på Wingårdh arkitektkontor i ett pressmeddelande.

Vinnarförslaget bygger bland annat på idéer om att binda samman historiska element i staden med nya och att koppla samman området mellan den gamla stationsbyggnaden och en framtida stadsdel i norr.

”Den gamla stationsbyggnaden införlivas på ett självklart sätt i stadsväven med hjälp av en klassiskt stram park, som blir en elegant fortsättning på pärlbandet av äldre parker i söder”, skriver juryn i sitt utlåtande.

Bakgrunden till tävlingen är att Norrköpings kommun planerar för en ny centralstation med anledning av den framtida utbyggnaden av Ostlänken, en ny järnväg mellan Järna och Linköping. Därför bjöd kommunen förra året in till en projekttävling om utformning av centralstationen och omkringliggande offentliga miljöer. 40 team anmälde intresse att delta i tävlingen och fyra arkitektteam bjöds in att delta.

Enligt juryn kan det vinnande förslaget ge Norrköping ett stationsområde som står sig under lång tid och blir en bra startpunkt för fortsatt stadsutveckling. Juryn rekommenderar att vinnarna nu ges i uppdrag att utveckla förslaget i samarbete med Norrköpings kommun, Trafikverket och Jernhusen.

Om den inbjudna tävlingen om Norrköpings nya centralstation

Vinnande förslag är Railway renaissance av Wingårdh arkitektkontor, Fredriksson arkitektkontor, Bogl och Sigma Civil.

Övriga tävlande team var:

  • Byrån för arkitektur och urbanism, BAU, Kengo Kuma and associates, Masu planning
  • Elding Oscarson, Kragh-Berglund, Urban works, Urban creators, DIFK Florian Kosche.
  • Grimshaw International Limited, Tengbomgruppen, Arris, Tyréns Sverige

De fyra tävlande teamen får 450 000 kronor vardera.

Juryn har bestått av: Josef Erixon, Johan Folkesson, Maria Hägerdal, Sophia Jarl, Karin Milles, Jenny B. Osuldsen, Lars Johan Tengnér, Daniel Palm och Olle Vikmång.

Mer att läsa