Gå till innehållet

Wingårdhs vinner plåtpris

Arkitekterna bakom två bostadshus i Hagastaden i Stockholm fick på eventet Plåt22 i Stockholm ta emot Plåtpriset 2022.

Juryn berömde de välkomponerade volymerna och hur plåtfasaden förstärker husens slankhet liksom ett väl utfört plåtarbete av Fenestra Wieden som syns också interiört.

Den plåt som använts är av anodiserad aluminium i olika bruna kulörer. De två bostadshusen i Kvartetten Fas 1, Oxford ska slutligen bli fyra.

– Det är ju skärpan i plåtdetaljerna och plåtens fina skiftningar som gör projektet. Den höga kvaliteten var möjlig tack vare ett nära samarbete mellan arkitekt, beställare och plåtleverantör genom hela projektet, säger Paula Stenqvist som är handläggande arkitekt för projektet på Wingårdhs arkitekter.

Plåtpriset sponsras av Svensk byggplåt.

Mer att läsa