Gå till innehållet

Wingårdhs vann tävlingen om resecentrum i Jönköping

Den inbjudna tävlingen om att utforma ett framtida stationsområde i Jönköping är avgjord. Det vinnande förslaget har tagits fram av Wingårdh arkitektkontor i samarbete med BuroHappold.

Jönköping har haft en positiv utveckling som regioncentrum och ska när de planerade höghastighetsbanorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är genomförda bli en viktig knutpunkt i respektive stråk. Den nya stationen ska utformas så att social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet främjas och stadens attraktionskraft höjs.

Enligt juryn, bestående av lokala politiker, kommuntjänstemän och representanter för Sveriges Arkitekter, har det vinnande förslaget en attraktiv utformning som väl låter sig integreras i både stadsdelen och staden i övrigt. Stationsområdet och stationen har en god funktionalitet för resenärer, boende, arbetande och besökare. Juryn kommenterar också att förslaget kan vidareutvecklas genom att tona ned den stora skalan på de offentliga rummen och ge själva stationen en starkare identitet, också att det vore önskvärt med bättre tillgänglighet till plattformarna.

Wingårdhs förslag i tävlingen som ingår i Jönköpings kommuns mål att stadskärnan ska bli Skandinaviens mest attraktiva i sin storlek.

Wingårdhs förslag i tävlingen som ingår i Jönköpings kommuns mål att stadskärnan ska bli Skandinaviens
mest attraktiva i sin storlek.

De andra tävlingsdeltagarna var:

  • ARUP Architecture & Urban Planning, London.
  • COBE ApS tillsammans med Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S och Moe Rådgivende Ingeniører A/S, alla från Köpenhamn.
  • EGA, Erik Guidice Architects, Paris & Stockholm, tillsammans med Systra, Paris, Noema Culture & Place Mapping, London, samt Calluna AB, Linköping.

Mer att läsa