Gå till innehållet

Wikerstål blir uppköpt av Tengbom

Wikerstål arkitekter, specialiserade på restaurering och ombyggnader, har blivit en del av Tengbom.
– Vi är ett litet kontor och jag vill säkra för medarbetarna att vi lever vidare, säger Erik Wikerstål som grundade kontoret 1977.

Erik Wikerstål är slottsarkitekt för Kalmar slott, Varbergs fästning och Borgholms slottsruin samt domkyrkoarkitekt för Lunds domkyrka. Kontoret Wikerstål arkitekter består av åtta medarbetare i Helsingborg.

– När vi fick erbjudandet om att bli uppköpta såg vi det som en möjlighet att bli del av ett större kontor med större resurser, vilket ger oss möjlighet att utvecklas och ta rollen som generalkonsulter i projekten, säger Erik Wikerstål.

Tillsvidare kommer han och hans medarbetare att sitta kvar i sina lokaler i Helsingborg.

– Tengbom bygger upp en nationell studio med vår speciella kompetens och på sikt kommer vi att ha gemensamma lokaler. Men tillsvidare sitter vårt gäng kvar, säger Erik Wikerstål.

Tengbom beskriver uppköpet som en ”perfect match”.

– Wikerstål arkitekter har gjort sig ett namn genom att applicera strikt modern arkitektur på den äldre. Det är ett attraktivt förhållningssätt och blir ett fint tillägg, såväl som en bra utveckling för Tengbom inom området för restaurering, säger Johanna Frelin, vd på Tengbom, i ett pressmeddelande.

Mer att läsa