Gå till innehållet

White vann tävlingen om Växjös nya stadshus

Med ett starkt uttryck som slår an till småländskt trä- och glashantverk och ett generöst vardagsrum för stadens invånare övertygade White juryn i tävlingen om ett nytt stads- och stationshus i Växjö.

Den smått unika uppgiften omfattar totalt runt 14 000 kvadratmeter fördelat på flera våningar och funktioner. Att lyckas kombinera dem på ett bra sätt var en av projektets knäckfrågor och i sitt utlåtande tar juryn också fasta på just Whites sätt att integrera dessa med varandra genom ett generöst ”vardagsrum” som flätar samman alla delar.

– Den stora utmaningen vara att få till vardagsrummet och låta det bli en del av staden som skapar ett mervärde för Växjö, säger Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White.

Vardagsrummet blir ett socialt rum som aldrig stänger där det finns möjlighet att fika, umgås, jobba, ta del av information eller gå i butiker. Genom ett atrium sträcker det sig ända högst upp i byggnaden vilket skapar kontakt även med kontorsdelarna i stadshuset.

Sektionen visar hur "vardagsrummet" sträcker sig uppåt i huset.

Sektionen visar hur “vardagsrummet” sträcker sig uppåt i huset.

Materialmässigt används trä och glas, två material med stark lokal anknytning. Invändigt får träet vara synligt, utvändigt täcks de översta våningarna av en glasmosaik som kombinerar plattor i olika funktion och material i ett mönster som tagits fram tillsammans med en konstnär. Kombinationen av glas i olika färger och solceller ska framhäva träet och ge byggnaden en stark identitet.

För att få fram en form på byggnaden som optimerar förhållandet mellan fasadytan i relation till golvytan har White utnyttjat parametrisk design. Mindre fasadyta ger mindre energianvändning och takets diagonal hjälper också till att få in dagsljus i den djupa huskroppen.

– Vi har jobbat väldigt mycket med alla hållbarhetsaspekter tillsammans med de andra konsulterna i teamet. Tillsammans har vi kunnat jobba med integrerade lösningar i förslaget, det har varit jätteroligt, säger Klara Frosterud.

Som exempel nämner hon bland annat konstruktören Florian Kosches arbete med att minimera resursåtgången i konstruktionen och en hybridlösning för ventilationen som bygger på att utnyttja ”självdragsprincipen” när det är möjligt.

Ett atrium släpper in dagsljuset och kopplar ihop alla våningar i Växjös nya stads- och stationshus.

Ett atrium släpper in dagsljuset och kopplar ihop alla våningar i Växjös nya stads- och stationshus.

 

Mer att läsa