Gå till innehållet

White begär elva miljoner efter brutet avtal

I somras bröt Region Gävleborg flera avtal med bland andra White arkitekter. Nu kommer kontorets svar: ersättningsanspråk på elva miljoner kronor.

Det handlar om utbyggnad och modernisering av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle där White har arbetat som konsulter sedan 2014. 2016 lämnades sedan ett nytt anbud med en budget på 85 miljoner kronor.

– Totalt var ett fyrtiotal medarbetare involverade i projektet. Men nu i juni 2017 sades avtalen helt plötsligt upp, berättar Martin Ehn Hillberg, kontorschef för White i Uppsala.

Regionen motiverar uppsägningen med att uppdragen inte upphandlats på ett korrekt ramavtal.

– För uppdragen använde vi ett ramavtal som gällt sedan 2012. Hösten 2016 blev vi uppmärksammade på att vi inte får upphandla projekt av den här omfattningen med hjälp av det ramavtalet. Då kontrollerade vi det och kom fram till att vi riskerade att hamna i en rättstvist om vi skulle fortsätta med ramavtalet, säger Helena Ribacke, fastighetsdirektör på Region Gävleborg.

White kontrollerade avtalen och det ramavtal som hade gällt i fyra år.

– Inför nya anbud gör vi alltid noggranna analyser för att säkra att allt är korrekt enligt branschpraxis. De analyserna visar att ramavtalet har följts, men vi hade inte fått någon information om att ramavtalet inte fick användas, säger Martin Ehn Hillberg.

Regionen har inte bara brutit avtalen med White, utan även med flera andra konsulter.

– Vi har fått in ersättningsanspråk från ytterligare två leverantörer, på totalt 34 miljoner kronor, berättar Helena Ribacke.

Whites ersättningsanspråk till regionen är på elva miljoner kronor.

— Det är en unik situation för oss, att en kund säger upp ett gällande avtal. Det har inneburit stora kostnader för oss eftersom vi har haft många medarbetare som inte haft full sysselsättning under hösten och därför har vi rätt att begära ersättning. Summan elva miljoner är en samlad bedömning av interna omkostnader för omställningen, säger Martin Ehn Hillberg.

Vad hoppas du ska hända nu?

– Det är en mycket olycklig situation för oss och för Region Gävleborg, och vår förhoppning är att det i slutändan inte ska påverka utvecklingen av sjukhusen negativt. Vi har en pågående dialog och hoppas att vi kommer komma överens, säger Martin Ehn Hillberg.

– Jag hoppas att vi kommer kunna gå in i förhandlingar för att lägga det här bakom oss och gå vidare. Jag vill påpeka att det inte är leverantörernas fel, leveranserna har hållit en hög kvalitet och vi har haft en bra dialog. Vi kommer att handla upp igen på nya underlag under 2018, säger Helena Ribacke.

Mer att läsa