Gå till innehållet

Visualiserare varnar: Kompetensen försvinner från företagen och från Sverige

Flera av de stora arkitektföretagen har de senaste åren dragit ner på antalet visualiseringstjänster. En förklaring företagen anger är att det idag finns en ökad efterfrågan på enklare bilder som andra klarar att leverera. Men argumentet ifrågasätts av visualiserare.

– Bilder är ofta det som frontar företaget och projekten. Att man låter nästan alla visualiserare gå istället för att sälja in specialistkompetenser ännu mer får stå för de här företagen. Men om man tror att skärmdumpar från en arbetsmodell i Enscape är varumärkesstärkande så behöver man nog tänka om, säger Joakim Grönlund som arbetat med visualisering i arkitektbranschen i många år, de senaste femton åren på Tengbom där han också är partner.

Det var tidigare i mars som Arkitekten rapporterade att de tre största kontoren, White arkitekter, Sweco architects och Tengbom, gjort sig av med totalt 15 visualiseringstjänster de senaste tre åren och att ett återkommande argument för nedskärningarna är att enklare och andra sorts renderingar än de högkvalitativa är mer efterfrågade idag.

– Beställare vill snabbare kunna ta beslut och därför behövs fler och enklare bilder under gestaltningsprocessen. De vill också ha mer interaktivitet för att kunna engagera och inkludera fler i designprocessen, förklarade Sarah Dahman, chef för digital utveckling på Tengbom.

Joakim Grönlund bekräftar det företagen beskriver, att dagens 3D-projektering gör att arkitekterna själva kan ta fram bilder från arbetsmodeller under gestaltningsprocessen. Och han konstaterar att detta innebär att visualiserarna ägnar sig mindre åt gestaltningsstöd och istället kan fokusera på spets, det vill säga de mer avancerade renderingarna.

– Det innebär inte alltid fotorealism utan kan också vara till exempel ett fotomontage som kräver en korrekt kameramatch och som ofta används i utredningar eller som juridiska dokument då det gäller att lämna sanningsenliga beslutsunderlag, oavsett om det är vita volymer eller färdiggestaltade byggnader, förklarar Joakim Grönlund som alltså inte håller med om beskrivningen att efterfrågan på enklare bilder har ökat och som anser att det är viktigt för företagen att behålla sin spetskompetens inom visualisering.

– Att förlita sig på externa konsulter kan få konsekvenser i stora projekt när man behöver kontinuitet och flexibilitet. Det lönar sig bättre att integrera specialister i alla skeden, säger han.

Chris Webb har tidigare arbetat på både Sweco architects och Tengbom men driver idag egen visualiseringsbyrå. Han tycker inte heller att bilden om ökad efterfrågan på enklare bilder stämmer. Han menar att visualiserarna på kontoren oförtjänt har hamnat i kläm på grund av personalpolitik.

– Beställarna efterfrågar inte enklare renderingar, varför skulle de göra det? Självklart spelar det roll att arkitekterna själva har tillgång till ny mjukvara men en anledning är också att arkitektkontoren anställt så många arkitekter under högkonjunkturen och nu vill hitta andra arbetsuppgifter till dem, säger han.

Chris Webb menar att det i slutänden handlar om hur företagen vill jobba med visualisering, hur de värderar det och hur de säljer in det. Han ser en risk med att spetskompetensen försvinner från de stora kontoren och att man istället förlitar sig på externa konsulter som har en stor del av sin arbetskraft utomlands.

– Efterfrågan finns kvar och visualisering försvinner inte men det försvinner från Sverige. Eller snarare, tvingas ut från Sverige, säger Chris Webb.

Mer att läsa