Gå till innehållet

Vinst för Jägnefält Milton i tävling om konverterat industrikvarter

Med förslaget Hamnkvarteret lyckades Carl Jägnefält och Konrad Milton från relativt nystartade Jägnefält Milton slå flera större kontor i projekttävlingen Kv Hamnen 8.

När Sundbybergs fastighetsbolag utlyste tävlingen var ambitionen att få fram förslag på en ny bostadsbebyggelse intill Bällstaån. I uppgiften ingick att konvertera den befintliga industribyggnaden på fastigheten till bostäder med inslag av publika verksamheter i bottenplan. Fyra kontor bjöds in att delta, både stora och små. Och det var Jägnefält Milton som tog hem segern.

– Det känns extra roligt att det var just i Sundbyberg. Platsen menar vi är intressant i och med blandningen av högt och lågt, gammalt och nytt. Segregeringen är heller inte lika påtaglig som i exempelvis Stockholm, säger Konrad Milton, arkitekt på Jägnefält Milton.

Hamnkvarteret erbjuder enligt juryutlåtandet en vacker komposition av lyhört och skickligt utformade volymer och elegant gestaltade urbana rum. Förlaget består av en äldre bebyggelse i intakt skick, en serie publika rum i olika plushöjder och ett 16 våningar högt punkthus.

– Det här är vårt första höga hus. Varje våning kommer ha fyra lägenheter och samtliga kommer bli till hyresrätter vilket känns bra, säger Konrad Milton.

_DSC3089

Konrad Milton.och Carl Jägnefält tog emot prisdiplomet.

Hamnkvarteret har särskilt eftersträvat bevarandet av den robusta utformning som sedan slutet av 1800-talet tillåtit olika typer av efterfrågade verksamheter – utan att behöva rivas. Att bygga om ett redan befintligt hus till bostäder ser Konrad Milton också – förutom bullerfrågan- som en av de större utmaningarna.

– Från början användes byggnaden som läderfabrik. När jag var där strax innan tävlingen var det en plats för kontorsverksamhet av olika slag. Och nu ska det bli bostäder. Den rörligheten vill vi göra fortsatt möjlig. Nu är det bostäder som gäller – men vem vet hur det ser ut om 50 år?

Mer att läsa