Gå till innehållet

Triennal prisar återanvändning

Till Virserums konsthalls triennal i hållbart samhällsbyggande, Nödvändighetens arkitektur, kom 300 bidrag från ett 40-tal länder. De tre prisade projekten har lagt särskild vikt vid social hållbarhet och omvandling av befintliga miljöer.

1. The Wave av The Scarcity and Creativity Studio är en plats i Valparaiso i Chile som gjorts om på uppdrag av ett teaterkollektiv som arbetar med att återta övergivna offentliga rum. Den amfiteater som byggts ger numera grannskapet gratis teater, musik och cirkus. De norska arkitekterna prisas för sin ”öppna beskrivning av problemet med att arbeta på distans och på samma gång hävda arkitekturens egna mål”.

Waluba Elders Centre.

Waluba Elders Centre.

2. A Place of Respect and to Pass on Knowledge av Iredale Pedersen Hook är ett hus för äldre aboriginer i nordvästra Australien som återuppbyggdes efter en översvämning. Huset har flera funktioner, både som hem för personal och boende men också med allmänna utrymmen för möten och fester i samhället. ”Hänsyn och respekt för de svagaste av de svaga i samhället är tydlig”, skriver juryn.

Himmerland Housing.

Himmerland Housing.

3. Himmerland Housing Association av CF Møller Architects handlar om en renovering av drygt 400 hyreslägenheter i ett av danska Ålborgs fattigaste områden. ”Ett övertygande exempel, ett av väldigt få” på förnyande av senmodern stadsbebyggelse av miljonprogramstyp enligt juryn, som lyfter fram hur element i landskapet förbättrat orienterbarheten.

De tre vinnande bidragen ställs ut tillsammans med fem hedersomnämnanden samt drygt hundra andra av juryn utvalda projekt på Virserums konsthall till 4 december.

Mer att läsa