Gå till innehållet

Tävlingsvinnare lyfter urskogens betydelse

Med idén Urträdgården vinner Martina Rehn och Hannah Wright seminariet Oysters studenttävling för landskapsarkitekter.
– Idén går ut på att med ett rött staket hägna in en bit av den lilla urskog som finns kvar. Vi vill belysa människans kontroll över skogen, berättar Martina Rehn.

Tävlingsuppgiften gick ut på att utveckla en aspekt av skogen, för att hitta nya ingångar till vad skogen är till för och kan bidra med.

– Vår ambition var att vi skulle göra något som väckte funderingar, och det tycker jag vi lyckades med. För vem finns skogen, vad har den för existensberättigande, och vad har människan för makt?, säger Martina Rehn.

I vinnarbidraget står att urskogen symboliserar vildhet och det naturliga, men att det bara tillåts existera inom de gränser som skapas av det omgivande mänskliga samhället. Att omge urskogen med ett rött staket beskrivs som ett symboliskt tillägg för att synliggöra människans relation till urskogen.

– Vi har döpt förslaget till urträdgården, och placerat den i en av de äldsta skogarna i landet. Begreppet trädgården är bra för att förstå skogen, eftersom som vi ser trädgården som något skapat för människans nöje. Finns skogen bara för människans nöje eller finns den för andra skäl?, säger Hannah Wright.

Varför ska man bry sig om urskogen? 

– Det handlar dels om biologisk mångfald och hållbarhet, viktiga teman som vi pratar mycket om i vår utbildning. Men på ett mer filosofiskt plan handlar det om hur vi hanterar planeten. Man pratar ofta om att vårt land har så mycket skog, men det är bara en liten del som är riktig skog. Har vi som art rätt att kolonisera hela landet?, frågar sig Hannah Wright.

Martina Rehn och Hannah Wright läser båda femte året på SLU:s landskapsarkitektutbildning i Alnarp. De kommer att fortsätta att bära med sig tankarna om urskogen.

– Tävlingen har varit en bra inspiration för oss och gett mig uppslag till mitt exjobb. Det här är tankar som vi har gått och burit på länge, och nu fick vi ett bra tillfälle att göra dem till verklighet, säger Martina Rehn.

Vinnarförslag Urträdgården, placerat i Björnlandets nationalpark i Åsele kommun.

 

Mer att läsa