Gå till innehållet

Vinnare i framtidstävling fokuserar på stadsmiljö

Hur kan samhällets utmaningar hanteras i spåren av corona? Kanske genom att förvandla storstäderna till agroekologiska odlingslandskap, eller genom att omvandla överflödiga kontorsfastigheter till bostäder för hemlösa.

Tre tävlingsbidrag i skala byggnad, gata respektive stad har utsetts till vinnare i den internationella arkitekturtävlingen Rethink: 2025. Tävlingen, som utlystes i maj av RIBA, Royal institute of british architects, efterfrågade förslag på hur arkitektur kan bidra till att möta samhällets olika utmaningar i spåren av coronapandemin.

Under sommaren skickades 147 tävlingsbidrag in av arkitekter och studenter från 18 länder. Juryn, ledd av The RIBA journals redaktör Hugh Pearman, valde ut tre vinnande bidrag som fokuserar på behovet av förändring i det urbana landskapet.

En påtaglig följd av pandemin är tomma kontor och butikslokaler i stadskärnorna. Det vinnande bidraget Get everyone in är ett förslag på hur överflödiga kontorsfastigheter kan omvandlas till boende för hemlösa, med inriktning på rehabilitering. Boendet har möjlighet till offentligt finansierad hälsovård på gatuplanet, odlingar på mellanvåningarna samt bostäder och gemensamma lokaler högst upp. Förslaget, som skickades in de nyutexaminerade brittiska arkitekterna Benjamin Holland, Olivia Dolan och Katie Williams, tillåter att delar av byggnaden även fortsättningsvis kan användas som kontor på ett säkert sätt.

En annan effekt, särskild i länder där rörelsefriheten begränsats, är kraftigt minskad biltrafik. Tävlingsbidraget Streets are made for walking, insänt av kontoret People matter, utgår från trafikleden Holloway road i norra London men är tänkt att vara applicerbart på genomfartsleder i vilken storstad som helst. Utgångspunkten är att de radiella in- och utfarternas betydelse minskar i takt med att städernas centrum blir mindre betydelsefulla. I en plan som genomförs i flera steg kan därför trafikleden smalnas av för att slutligen enbart användas för gemensamma transporter. Det frigör attraktivt stadsutrymme, förbättrar miljön och skapar nya möjligheter för lokalsamhället.

Tävlingsbidraget Streets are made for walking visar på hur radiella in- och utfarter kan smalnas av för att skapa en bättre gemensam stadsmiljö.

Det tredje vinnande bidraget lyfter fram behovet av att reformera det globala systemet för livsmedelsförsörjning för att minska risken för framtida pandemier. Förslaget Greater London agriculture, inskickat av arkitekterna Tim Rodber and Dominic Walker, går ut på att skapa en regional plan för att steg för steg förvandla London till ett agroekologiskt odlingslandskap. Idén är att minska trycket på dagens livsmedelsproduktion och ge pressande ekosystem en chans att återhämta sig.

Prissumman på 8 000 brittiska pund delas lika mellan de tre vinnande förslagen.

Mer att läsa