Gå till innehållet

Vinnande park ska bidra till jämställdhet

Nyréns arkitektkontor vann den inbjudna arkitekttävlingen om en ny entrépark till Slottskogsvallen i Göteborg med ett förslag som ska locka fler flickor till fysisk aktivitet.

Uppgiften i den inbjudna projekttävlingen om en ny entrépark till Slottsskogsparken i Göteborg var att utgå från platsens kulturhistoria, att skapa en värdig entré till Slottsskogsvallen och en jämställd och jämlik plats för fysisk aktivitet. Juryn skriver i sin motivering att ”Det vinnande förslaget lyckas både handfast ta vara på och lyfta fram platsens inneboende kvaliteter och samtidigt ge förutsättningar att bli en modern aktivitetspark”.

– Vi har värnat den stringenta gestaltningen i den historiska formen men lagt till en bredd av aktiviteter som lockar alla åldrar och kön, säger Petra Lindeqvist, handläggande arkitekt på Nyréns.

En plats för dans som skapas på en framlyft plats och knyts ihop med boulebanan och en hundrastgård ska göra att platsen befolkas under större delar av dygnet och året. Som programmet angav har arkitekterna arbetat med platser för att kunna utföra aktiviteter både väl synligt och avskilt.

– Det ska finnas platser för både spontan och halvorganiserad aktivitet, och det vet vi lockar fler flickor, säger Petra Lindeqvist.

Nyréns vinnande förslag för entrépark till Slottskogsvallen i Göteborg.

Friidrottsarenan Slottsskogsvallen byggdes 1923 inför stadens 300-årsjubileum och ritades av Lars Israel Wahlman i 1920-talsklassicism. I Nyréns förslag bevaras bland annat flera befintliga träd, dammen och entréparkens triangulära form men med nya tillägg som häckar och bänkar i en labyrintisk struktur.

Efter det här tror jag på att man genom utformningen kan skapa en mer jämställd plats.

Bengt Isling

– Vi har lagt till ett lager med en större detaljering på den befintliga platsen för att skapa en mer mänsklig skala, säger Bengt Isling.

Nyréns arkitekter i Stockholm har också diskuterat projektet och jämställdhetsfrågorna med Emma Pihl på malmökontoret och med Karin Book, forskare på Malmö högskola.

– Efter det här tror jag på att man genom utformningen kan skapa en mer jämställd plats. Men det är svårt och jag hoppas att vi kan utveckla det nu när vi har vunnit, säger Bengt Isling.

Göteborg 400 år – entrépark till Slottsskogsvallen

I augusti 2017 bjöd Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg, efter en prekvalificering, in SLA, C F Møller, Nyréns arkitektkontor och Arkitema till en projekttävling om en entrépark till Slottsskogsvallen i Göteborg. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. Parken planeras stå färdig till 2021.

Vinnande förslag är Speg-Ling av Nyréns genom landskapsarkitekterna Bengt Isling (ansvarig), Petra Lindeqvist (handläggare) och Kristina Dexner, arkitekt Susanna Juhlin Glembrandt, planeringsarkitekt Emma Pihl, Anna Birath (kulturmiljövård), arkitekt och visualiserare Andreu Taberner, ljusdesigner Nicolas Philip (ÅF) samt Karin Book, specialist på jämställda platser och social hållbarhet vid Malmö universitet.

Läs mer om det vinnande förslaget.

Mer att läsa