Trots att både skolornas ledningar och utredningen Gestaltad livsmiljö på senare tid lyft behovet av breddad rekrytering till arkitektutbildningarna går utvecklingen långsamt. Det har fått Sara Davin Omar och Felicia Liang, som delar på ordförandeskapet för Arkitektstudenterna på KTH, att ta saken i egna händer.

– Vi tror att arkitektstudenterna måste spegla samhällets mångfald, säger Felicia Liang.

Med hjälp av Stefan Petersson, lärare på KTH som också undervisar på det förberedande programmet i Tensta, bjöd de in tio skolklasser på grundskole- och gymnasienivå till workshops ledda av arkitektstudenter från KTH, BTH och Ultuna under en vecka i november.

Eleverna fick bland annat upptäcka hur rum skapas med kroppen genom att gå nära och långt ifrån varann samt uppleva hur jämnvikt fungerar genom att fälla upp en tipi av rundstavar. Övningarna avslutades med en rundvandring på den nya arkitektskolan.

6a på Klara grundskola var en av klasserna som deltog. Kompisarna Chanelle Pawlowska och Dezire Johansson drömmer båda om jobb där man hjälper andra: advokat respektive veterinär. De säger att de nu förstår att även arkitektjobbet handlar om det.

– Arkitekter kan göra bättre miljö-er för människor, förklarar Dezire Johansson och får medhåll av Chanelle Pawlowska:

– Det kommer ju hit jättemånga, och som arkitekt kan man göra hus till dem.

I förlängningen tror Felicia Liang och Sara Davin att de svenska arkitektskolorna måste ta mycket större ansvar, till exempel genom att marknadsföra utbildningen på ett sätt som når alla. I vår planerar de fler workshops med unga, troligen på bibliotek och fritidsgårdar i Stockholms förorter.

– Egentligen ligger det inte på oss studenter att ta tag i det här men vi gör det för att det inte händer annars, säger Sara Davin Omar.