Gå till innehållet

”Vi kände att vi hade en vinnare”

Ett starkt koncept som fick alla bitar att falla på plats. Det var nyckeln till 3XN:s tävlingsvinst i Linköping enligt arkitekterna själva.

– Vi kände att vi hade en vinnare när vi skickade in förslaget, säger Kim Herforth Nielsen, creative director på 3XN.

Tävlingsuppgiften var att utforma en ny simhall i Linköping, byggnaden skulle även innehålla kontor och restaurang. I tävlingsprogrammet efterfrågades en ”karaktärsbyggnad” som med uttrycksfull och berörande arkitektur kunde ange tonen för stadsdelens utveckling och bli en mötesplats för invånarna. I det vinnande förslaget Vågen tycker sig juryn ha hittat just det och dessutom en byggnad som tål att bearbetas.

– Det här konceptet klarar allt! Det är både flexibelt och skalbart. När vi gör en tävling börjar vi alltid arbeta med flera parallella spår och det kan ta flera veckor innan vi bestämmer oss för vilket vi ska följa. Men den här gången såg vi snabbt att det här konceptet var mycket starkare än de andra, säger Kim Herforth Nielsen.

 

Simhallens volym följer den existerande sluttningen på grunden och trappar ned i höjd mot sjön. Detta ger mer solljus och en behagligare skala till strandpromenaden.

Simhallens volym följer den existerande sluttningen på grunden och trappar ned i höjd
mot sjön. Detta ger mer solljus och en behagligare skala till strandpromenaden.

Konceptet bygger i grunden på ett system med kvadrater som sedan anpassas till tomtens förutsättningar och programmets krav. Mot sjön, där tar bassängerna plats, blir formspråket mer böljande och mot staden mer urbant. Genom att dra ut en kvadrat och göra den högre får kontorsdelen enkelt plats. Kim Herforth Nielsen poängterar att de ansträngt sig för att anpassa byggnaden till den omgivande bebyggelsen och naturen – inte minst vad gäller skalan.

– Det är viktigt att respektera staden och få till en simhall som fungerar just för Linköping, säger han.

3XN har valt att genomgående använda trä som material i sitt förslag. Både invändigt, utvändigt och i stommen. Dels av hållbarhetsskäl, dels för att knyta an till den svenska träbyggnadstraditionen och skapa den rätta känslan.

– Många simhallar har en väldigt kall atmosfär, vi ville att simhallen skulle vara varm, välkomnande och mysig.

Under hösten 2017 beräknas spaden sättas i marken och bygget ska vara klart under 2021. Här kan du se förslaget i sin helhet.

1. Simhallens grundvolym är uppbyggd kring ett ortogonalt rutnät. Volymen definierar ett stadsrum mot söder och skapar en varierande strandpromenad åt norr. Byggnadens högsta höjd placeras i nordöst för att undgå skugga på torget och strandpromenaden. 2. Alla bassänger är placerade på samma plan nederst i byggnaden där de har starkast kontakt till bäcken och sjön. Restaurangen är placerad på entreplan för att aktivera torget. Friskvårds- och relaxavdelningen ligger insynsskyddade på plan 2 med tillgång till takterrasser. 3. Simhallens rundade hörn förmedlar den kontinuerliga vågrörelsen längs byggnadens fasader. Den mjuka formgivningen ska avspegla vattnets rörelser och ge simhallen en unik identitet. 4. Fasadens glasade partier skiftar höjd i en böljande rörelse där de blir högre då byggnaden kommer närmre sjön. Detta förstärker kontakten mellan simhallen och sjön och ger känslan av ett gemensamt vatten inne och ute. 5. Den böljande formen skapar naturliga uterum mot sjön där det ena används till solplatser och det andra används av vattenrutschbanorna.

1. Simhallens grundvolym är uppbyggd kring ett ortogonalt rutnät. Volymen definierar ett stadsrum mot söder och skapar en varierande strandpromenad åt norr. Byggnadens högsta höjd placeras i nordöst för att undgå skugga på torget och strandpromenaden.
2. Alla bassänger är placerade på samma plan nederst i byggnaden där de har starkast kontakt till bäcken och sjön. Restaurangen är placerad på entreplan för att aktivera torget. Friskvårds- och relaxavdelningen ligger insynsskyddade på plan 2 med tillgång till takterrasser.
3. Simhallens rundade hörn förmedlar den kontinuerliga vågrörelsen längs byggnadens fasader. Den mjuka formgivningen ska avspegla vattnets rörelser och ge simhallen en unik identitet.
4. Fasadens glasade partier skiftar höjd i en böljande rörelse där de blir högre då byggnaden kommer närmre sjön. Detta förstärker kontakten mellan simhallen och sjön och ger känslan av ett gemensamt vatten inne och ute.
5. Den böljande formen skapar naturliga uterum mot sjön där det ena används till solplatser och det andra används av vattenrutschbanorna.

Fem kontor deltog i tävlingen

3XN

Erséus Arkitekter

Henning Larsen Architects

Liljewall Arkitekter

Zaha Hadid Architects

Mer att läsa