Gå till innehållet

“Vi kan göra stor skillnad med snabba insatser.”

Arkitekten Reija Toivio handleder studenter i hållbara utvecklingsprojekt i Kenya. Hon tar med sig kunskap om att arbeta nära brukarna.

Reija Toivio har just kommit hem från staden Kisumu i Kenya där hon för fjärde gången har varit extra lärare i fältstudier för 21 studenter från Chalmers.

– Vi arbetar med konkreta frågeställningar utifrån specifika platser och vi behöver hitta resurssnåla lösningar, säger Reija Toivio om utmaningen.

Studenterna, som går kursen Reality Studio på Chalmers, fokuserar på hållbara utvecklingsprojekt i Kenya och de stannar där i sex veckor. Reija Toivio handledde studenterna två veckor. De träffade ideella organisationer, invånare och representanter från det lokala universitetet.

– Vi besökte också olika platser och diskuterade behov och nya idéer. I år var fokus på lärandemiljöer och en projektidé var att anlägga en kunskapsträdgård vid en internatskola för flickor från informella stadsdelar, berättar hon.

Målet med kursen är att ge studenterna möjligheten att realisera sina kunskaper i verkliga situationer och samtidigt göra skillnad för lokalbefolkningen. Totalt stannar de sex veckor och i vissa fall har de byggt och lämnat kvar prototyper som invånarna sedan utvecklat. Ett exempel är den lekpark som byggdes på plats under förra året och som nu är en populär plats.

Reija Toivio tar med sig många lärdomar tillbaka till arbetet på Brunnberg och Forshed.

– Projekten visar hur arkitekter, stadsplanerare och designers kan göra skillnad med relativt snabba insatser i olika sammanhang. Vi kan också se att de projekt som håller bäst är när vi har lyssnat mycket på användarna. Det är en viktig fråga för oss på kontoret.

Reality Studio

Kursen Reality Studio inom masterprogrammet Design for Sustainable Development är en internationell design- och arkitekturutbildning på Chalmers som drivs av professor Maria Nyström och som fokuserar på hållbara utvecklingsprojekt i informella stadsdelar i Kenya och Tanzania.

Mer att läsa