Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Växjö inför nytt träbyggnadspris

Ett förslag om ett nytt träbyggnadspris som lyfter upp god arkitektur på agendan går just nu genom Växjös politiska beslutsapparat.
– God arkitektur och smarta miljöval är viktiga delar i ett hållbart byggande, säger Växjös kommunalråd Per Schöldberg (C).

Limnologen, fyra åttavåningshus av prefabricerade träelement, är ett exempel som Växjö lyfter fram. Bygget fick utmärkelsen Utmärkt svenskt träbyggande när det stod klart 2009. Ansvarig arkitekt är Ola Malm på Arkitektbolaget.

Idag fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att föreslå kommunstyrelsen att vid sitt nästa möte den 3 maj besluta att ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att ta fram bestämmelserna kring priset.

Bakgrunden till det hela är en skrivelse av politikerna Dan Boson (M) och Peter Norrman (M) i mitten av februari. Deras budskap är att kommunen ska lyfta arkitekturfrågorna i sin verksamhet. Förutom förslaget om ett nytt träbyggnadspris tycker de att god arkitektur ska vägas in i alla investeringsbeslut och att arkitekttävlingar och parallella uppdrag ska användas mer.

– Tidplanen är ofta pressad men vi tror ändå att det finns utrymme för extra omsorg kring byggnadens utformning i det tidiga skedet. Det kan bidra till bättre funktion, ökad livslängd, mindre miljöbelastning och även till ett högre ekonomiskt värde, skriver de.

Mer att läsa