Gå till innehållet

Växjö inför nytt träbyggnadspris

Ett förslag om ett nytt träbyggnadspris som lyfter upp god arkitektur på agendan går just nu genom Växjös politiska beslutsapparat.
– God arkitektur och smarta miljöval är viktiga delar i ett hållbart byggande, säger Växjös kommunalråd Per Schöldberg (C).

Idag fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att föreslå kommunstyrelsen att vid sitt nästa möte den 3 maj besluta att ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att ta fram bestämmelserna kring priset.

Bakgrunden till det hela är en skrivelse av politikerna Dan Boson (M) och Peter Norrman (M) i mitten av februari. Deras budskap är att kommunen ska lyfta arkitekturfrågorna i sin verksamhet. Förutom förslaget om ett nytt träbyggnadspris tycker de att god arkitektur ska vägas in i alla investeringsbeslut och att arkitekttävlingar och parallella uppdrag ska användas mer.

– Tidplanen är ofta pressad men vi tror ändå att det finns utrymme för extra omsorg kring byggnadens utformning i det tidiga skedet. Det kan bidra till bättre funktion, ökad livslängd, mindre miljöbelastning och även till ett högre ekonomiskt värde, skriver de.

Mer att läsa