Gå till innehållet

Växjö byter arkitekt i stadshusprojektet

White arkitekter lämnar projektet att rita klart Växjös stadshus och station sedan företaget erbjudits endast en begränsad roll i den fortsatta projekteringen.
– Vi bedömde att vi inte skulle ha det inflytande som behövs för att hålla den höga ambitionsnivån, säger Erik Torvén, ombud och uppdragsledare på White.

Det var förra hösten som White arkitekter vann den inbjudna tävlingen om Växjös nya stadshus och under våren 2017 arbetade arkitekterna vidare med program- och kalkylhandlingar.

Men när projektet nu går in i genomförandefasen, med Skanska som entreprenör, blev det dags för nya kontrakt och White fick inte arbeta vidare med bygghandlingarna.

– Projektet hade förändrats i väsentliga delar utan vår inblandning och vi lämnade offert på det arbete som krävdes för att kunna ta ansvar för gestaltningen. Den rådgivande roll de istället erbjöd oss gav inte så stora möjligheter att påverka slutresultatet, så vi valde att tacka nej, säger Erik Torvén.

Genom Skanska har kommunen nu istället kontrakterat Sweco architects, vars anbud enligt uppgift endast var en tredjedel av Whites.

– Ambitionen från början var att fullfölja med den arkitekt som vann tävlingen men beslutet att byta har vuxit fram i samband med upphandlingen av entreprenör. Vi måste ha en samsyn om vad som är ekonomiskt möjligt och det var här vi och White skildes åt, säger Christer Carlsson, vd på kommunala fastighetsbolaget Vöfab.

Boris Kildetoft på Sweco architects förklarar att när Sweco tackade ja till att projektera bygghandlingarna var förutsättningen fortfarande den att White skulle ha rollen som rådgivare under projekteringen.

– Det är en roll som vi välkomnat och gärna hade velat samverka i, säger Boris Kildetoft, gruppchef på Sweco arhitects.

När tävlingen utlystes 2016 var visionen ett nytt stadshus som profilerar trästaden Växjö, ett projekt som visar upp lokalproducerat trä i konstruktionen och blir ett nytt vardagsrum för Växjöborna. Whites förslag är en genomgående träkonstruktion där stomstabiliteten lösts i fasaden. Men Skanska förordar istället en mer konventionell pelarstomme med utfackningsväggar och att trapphusen gjuts i betong istället.

Enligt Erik Torvén har även lägen på schakt, fläktrum och toaletter flyttats utan Whites medverkan och våningshöjderna har minskat. Besparingarna har även påverkat materialvalet i den publika stadshusentrén och i kontorsvåningarna.

Jag tycker att man tappat mycket av träbyggnadskonceptet och ambitionerna som fanns i tävlingen.

Erik Torvén, White arkitekter

– Jag tycker att man tappat mycket av träbyggnadskonceptet och ambitionerna som fanns i tävlingen. Tendensen går mot en mer ordinär kontorsbyggnad, säger Erik Torvén.

Christer Carlsson på Vöfab ser dock ingen risk att viktiga detaljer och värden i den ursprungliga gestaltningen går förlorade.

– Ambitionerna finns kvar, det som återstår är endast att få fram de tekniska bygghandlingarna. Vi har ambitionen att det ska bli det hus White ritat fram till systemhandlingarna, säger Christer Carlsson.

Boris Kildetoft på Sweco är på samma linje.

– Det är givetvis vår ambition att realisera alla tävlingsförslagets kvaliteter i den färdigprojekterade byggnaden. Vi är väl rustade för uppgiften, säger han.

Erik Torvén på White säger att frågan kvarstår om White i slutänden kommer att stå som arkitekter för byggnaden. Det beror enligt honom på det slutliga resultatet.

– Vi kommer att följa utvecklingen noga eftersom upphovsrätt och tävlingars genomförande är principiellt viktiga frågor för branschen. Vi har dock skiljts åt i god anda och vi har erbjudit oss att hjälpa till och bidra till projektets fortsatta utveckling om det behövs, säger Erik Torvén.

Mer att läsa