Gå till innehållet

Västerås bjuder in till sina första arkitekturdagar

Insekter i staden, modernism och framtid är några punkter under arkitekturdagarna i Västerås den 11–13 maj.
– Vi vill sprida kunskap om varför staden ser ut som den gör och få in synpunkter på hur den ska utformas i framtiden, säger arkitekten Nora Kvassman som är projektledare.

I mitten av september 2020 beslutade fullmäktige i Västerås att byggnadsnämnden ska ta fram ett arkitekturprogram för Västerås och i maj väntas politikerna fatta beslut om en remissrunda. Under arbetet med programmet uppstod idén om att arrangera arkitekturdagar för att sprida kunskap och väcka intresse för frågorna. Nu blir arkitekturdagarna verklighet. Under tre dagar löper ett program av workshops, guideturer, seminarier, utställningar och mingel. Nora Kvassman som är arkitekt på Västerås stad är projektledare för både arkitekturprogrammet och dagarna.

– Vi vill bredda bilden av vad arkitektur kan vara och peka på att god arkitektur är en förutsättning för hållbarhet, säger Nora Kvassman.

Västerås första arkitekturdagar har också en bredd och flera programpunkter hanterar innehållet i det blivande arkitekturprogrammet. Ekologisk hållbarhet tas till exempel upp under workshops om hur gröna stråk genom city kan underlätta för pollinatörer. Andra frågor som långsiktighet och social hållbarhet tas upp under seminarier om grönområden kring bostadsområden från miljonprogrammet och om gestaltning i offentliga miljöer. Det blir också stadsvandringar på teman som allmogens arkitektur och om modernismen i Västerås som är ett riksintresse med byggnader av bland annat Backström och Reinius.

– I Västerås saknar många den småskaliga bebyggelsen som revs under 1960-talet och tycker att det är fult i centrum. Vi vill bland annat berätta om historien och tankarna bakom efterkrigstidens stadsplanering och bebyggelse, säger Nora Kvassman.

Västerås stad står för ramarna kring arrangemanget och många aktörer deltar i programmet, såsom Konstmuseet, Länsmuseet, fastighetsägare, lokala arkitekter och Sveriges Arkitekter. Dagarna avslutas med utdelningen av årets arkitekturpris på Viktor Larssons plats.

 – Det här är första gången vi arrangerar arkitekturdagar i Västerås och vi har en stor bredd i programmet. Men vi hoppas att det blir fler gånger och då kommer vi kanske ha tydligare teman på dagarna, säger Nora Kvassman.

 

om Västerås arkitekturdagar

Västerås arkitekturdagar pågår 11–­13 maj och arrangeras av Västerås stad, Konstmuseet Karlsgatan 2, Vallby Friluftsmuseum, Västmanlands läns museum, Ängsö slott/Westmannastiftelsen, Sveriges Arkitekter Västmanland, Svenska kyrkan, White arkitekter, Sweco architects, Archus arkitekter, Anders Holmberg arkitekter, Kungsleden, Castellum, Bee urban och Landskapslaget.

Mer att läsa