Gå till innehållet

Vårdpraktiken gav värdefulla insikter

När stora delar av personalstyrkan tvingades vara hemma på grund av förkylningssymtom drog Laholms kommun i gång en snabbutbildning i vårdarbete.
– Det kändes självklart för mig att visa solidaritet, säger planeringsarkitekten Agnes Marklund som fick göra praktik i hemtjänsten.

Det var i mitten av mars som smittan först upptäcktes på ett särskilt boende för äldre. En dryg månad senare hade personalsituationen hunnit bli rejält ansträngd inom kommunens äldreomsorg och hemtjänst. För att inte enbart vara beroende av nyrekryteringar vände sig kommunen till de egna verksamheterna i en förhoppning om att hitta extra personal. Kommunen startade också snabbutbildningar i vårdarbete. 

– Jag fick frågan av min chef och tvekade inte att tacka ja. När samhället befinner sig mitt i en kris känns det viktigt för mig hjälpa till, säger Agnes Marklund. 

Hon jobbar sedan två år tillbaka på Samhällsbyggnadskontoret i Laholm. Utbildningen var på en dag och de kommunanställda fick lära sig basala vårdrutiner, såsom hygien och hur man respekterar den personliga integriteten för den som vårdas. Efter utbildningen fick Agnes Marklund praktisera inom hemtjänsten i fyra dagar. 

– Vi planeringsarkitekter jobbar med att skapa så bra förutsättningar för människor i samhället som möjligt. Att få se, höra och uppleva hur de äldre och de som jobbar i äldrevården har det i sin vardag gav mig värdefull erfarenhet, säger Agnes Marklund. 

Hon passade på att ställa frågor till både anställda och de äldre. Vid ett tillfälle var hon ute och gick med en äldre kvinna i rullstol och fick på så vis uppleva staden delvis ur kvinnans perspektiv. Något annat hon tar med sig från tiden i hemtjänsten är betydelsen av en parks placering för någon som ägnar stora delar av sin dag åt att titta ut genom ett fönster. 

Kommunen har delat upp rekryteringsarbetet till äldreomsorgen i sex steg. Agnes Marklund tillhör steg fyra: frivilliga medarbetare som har gått utbildningen. Blir det aktuellt är hon redo att hoppa in. 

– När jag tog jobbet som planeringsarkitekt i en mindre kommunen såg jag fram mot varierande arbetsuppgifter. Att det skulle bli så här varierande hade jag inte räknat med, men det har varit extremt värdefullt, säger hon.

Agnes marklunds tips: Tänk på det här när du får chansen att prova ett nytt jobb

  • Se det som en möjlighet att se staden ur ett nytt perspektiv.
  • Ställ frågor och tillvarata människors erfarenheter, tankar och behov.
  • Reflektera över hur stadens strukturer påverkar ditt nya jobb.
  • Hjälp till och stötta, det uppskattas!

Mer att läsa