Gå till innehållet

Var tredje arkitekt vill förändra titelsystemet

De flesta arkitekter som har en yrkestitel tycker att den är viktig. Men 30 procent av arkitekterna anser också att titelsystemet behöver förbättras. Det visar en undersökning som Sveriges Arkitekters styrelse låtit göra.

– Det har framgått att titlarna inte är framtidssäkrade, att det är något som skaver. Men hur vi ska gå vidare är inte klart, säger Fredrik Almlöf, ledamot i Sveriges Arkitekters styrelse.

SAR/MSA, LAR/MSA, SIR/MSA, FPR/MSA eller bara MSA i kombination med utbildningskategori. Arkitekternas nuvarande yrkes- och medlemstitlar kom till när de tidigare organisationerna SAR, LAR, SIR och FPR tillsammans med Arkitektförbundet bildade Sveriges Arkitekter år 2002.

Titlarnas för- och nackdelar och det eventuella behovet av ett nytt system för att möta dagens bredd av utbildningar och specialistkompetenser och samtidigt vara tydliga gentemot omvärlden har diskuterats i flera år. Nu tar förbundets styrelse nytt tag i frågan efter att ha genomfört en attitydundersökning bland medlemmarna.

Enligt undersökningen är titlarna väl kända bland cirka 70 procent av arkitekterna och av dem som har en titel uppger en majoritet att titeln också är mycket viktig eller i alla fall viktig för dem. Samtidigt är det färre än hälften som ger betyget fem, sex eller sju på den sjugradiga skalan över hur väl man tycker att titelsystemet fungerar. Drygt 30 procent av arkitekterna svarar ja på frågan om det behövs vidtas några åtgärder men lika stor andel svarar vet ej.

Jag önskar att fler nu tänker till och att vi får en debatt

Fredrik Almlöf, Sveriges Arkitekters styrelse

– Jag tror att det är många som ännu inte är insatta i frågan och det finns också många olika åsikter, även bland oss i styrelsen. Jag önskar att fler nu tänker till och att vi får en debatt, säger Fredrik Almlöf.

Som exempel nämner han två ytterligheter bland alla möjliga vägar framåt:

– Antingen behöver vi fler titlar för att kunna inkludera och samtidigt särskilja fler yrkeskategorier och utbildningskombinationer. Eller så ska vi ha en och samma titel för alla, för att tydligare profilera oss utåt, säger Fredrik Almlöf.

Personligen förespråkar han det senare, men är ödmjuk inför att det finns många aspekter att ta hänsyn till.

I undersökningen som styrelsen låtit göra ingick även en varumärkesanalys där beställare inom offentlig och privat sektor fick svara på frågan i vilken utsträckning de tycker att kårens titlar är viktiga. Medelvärdet hamnade på cirka 3,5 på en sjugradig skala där sju betyder mycket viktiga.

– Frågan är väldigt komplex och komplicerad. Styrelsen undersöker nu alternativen men eventuella beslut tas av stämman, säger Fredrik Almlöf.

Mer att läsa