Gå till innehållet

Vänder hem för att bli stadsarkitekt

Efter att ha arbetat och studerat i Stockholm, Karlskrona och Uppsala har Henrik Modigh kommit tillbaka till uppväxtorten Sandviken för att bli stadsarkitekt för Västra Gästrikland. I sin nya roll vill han lyfta gestaltningens betydelse.

I uppdraget ingår att vara stadsarkitekt för tre kommuner: Sandviken, Hofors och Ockelbo. Att låta tre kommuner dela på en stadsarkitekt är relativt ovanligt, men det har än så länge fungerat, enligt Henrik Modigh.

– Det har gått bra att komma in i rollen. Jag tror att det kommer att bli en allt vanligare lösning, i och med att det kan vara svårt att rekrytera arkitekter till mindre kommuner, som ofta har knappa resurser, säger han.

Han berättar att jobbet som stadsarkitekt till stor del går ut på att ta sig ut i kommunerna och träffa folk.

– Jag måste till exempel hantera tre olika kommunala bostadsbolag, men det går bra så länge man är lyhörd inför utmaningen. Vi pratar mycket om hur man ser på bygden eller staden, man måste förstå att det handlar om att bygga samhället, inte bara bostäder.

Vad vill du åstadkomma som stadsarkitekt? 

– Jag vill lyfta gestaltningsfrågorna. Många stadsarkitekter prioriterar bort samtalet om gestaltning men den är en viktig aspekt som utgår ifrån platsen och lokalsamhällets identitet. Mitt intresse har nog att göra med att jag i grunden är utbildad formgivare och hantverkare, jag ser ofta likheter mellan stadsarkitekten och  hantverkaren.

Hur går det för kommunerna där du jobbar? Är det inflyttning och förtätning som gäller, eller tvärtom?

– Det skiljer sig mycket mellan dem. Man tänker kanske på dem som tre småkommuner, men de utgör tre fjärdedelar av Gästriklands yta, säger Henrik Modigh och fortsätter:

– Sandviken växer, det byggs mycket och många byggherrar är aktiva på marknaden. I Hofors har invånarantalet halverats sedan 1960-talet, vilket skapar intressanta utmaningar. Nu är vi på gång med ett nytt bostadsförsörjningsprogram, hur fångar man de frågorna i en bygd som konstant krymper? Och i Ockelbo finns en småföretagarkultur där de lokala byggarna är intresserade av att hitta lösningar tillsammans med oss.

 

Fakta: Stadsarkitekter

Arkitektens kartläggning visar att andelen kommuner med stadsarkitekt har minskat drastiskt sedan 2003. Läs hela artikeln här.

Mer att läsa