Nyheter

Valfråga 3: Så tycker partierna om Arkdes

29 augusti 2018

Inför valet har Arkitekten låtit de åtta riksdagspartierna svara på nio arkitekturpolitiska frågor. Idag handlar det om Statens nationella centrum för arkitektur och design, Arkdes.

Annons

Fråga: Statens centrum för arkitektur och design, Arkdes, har kraftigt minskat öppettiderna till sitt arkiv för att ha råd med förvaltningen och nya utställningar. Vilka resurser vill ni ge Arkdes?

Centerpartiet: Vi har inte föreslagit några extra resurser utöver vad regeringen anslagit till Arkdes.

Annons

Liberalerna: Vi vill ha fortsatt höga ambitioner för den svenska kultur- och kulturarvspolitiken, där de statliga museimyndigheterna har en central roll. Vi har inte lagt något förslag om exakt hur stor del av det centrala museianslaget som ska gå till Arkdes.

 

Moderaterna: Vi står bakom den resurstilldelning som finns i gällande statsbudget.

Kristdemokraterna: Arkdes måste ha tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag.

Annons

Socialdemokraterna: Arkdes ska vara en stark företrädare för de värden som arkitektur och gestaltning tillför samhället och ha som huvuduppgifter att vara nationellt arkitekturmuseum samt bedriva en främjande, samverkande och debatterande verksamhet. Vi menar att Arkdes har erforderliga resurser för sitt uppdrag.

Vänsterpartiet: Vi har ännu inte tagit ställning till konkreta siffror inför höstens budgetarbete.

Miljöpartiet: Arkdes har med oss i regering fått nytt uppdrag och mer resurser och gör nu en omdisponering för att fokusera mer på samlingsförvaltning och några större utställningsprojekt. Detta nya arbetssätt ska utvärderas i slutet av året. Regeringen behöver självklart följa vilka konsekvenser det får.

Annons

Sverigedemokraterna: Vi föreslår ingen förändring jämfört med regeringens nuvarande anslagsnivåer. Men är beredda att ständigt utvärdera anslag.

Author no image

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel