Gå till innehållet

Utredning pågår

Fojab arkitekter har projekterat tre stora anstaltsprojekt åt Kriminalvården sedan 2006. Nu är en person på företaget föremål för överåklagarens utredning om mutbrott.

Personen är misstänkt, jämte bland andra Kriminalvårdens förre fastighetschef, men nekar till brott.

– Vi ser allvarligt på situationen och välkomnar utredningen. Den misstänkta personen har till att börja med valt att vara ledig under pågående utredning men har företagsledningens fortsatta förtroende, säger Daniel Nord, vice vd på Fojab och nyinrättad presstalesperson.

Fojab arkitekter har projekterat två nya kriminalvårdsanstalter i Haparanda respektive Östersund och en tillbyggnad till Saltviksanstalten i Härnösand, som stod klar i våras. Haparanda- och Östersundsanstalterna är färdigprojekterade men nu lagda i malpåse.

Bakgrunden till misstankarna och brottsutredningen är de oklarheter som Riksrevisionen pekar på i sin granskning av Kriminalvårdens lokalförsörjningsprocess. Redan 2006, då Kriminalvården handlade upp projekteringen, hade Riksrevisionen invändningar mot att upphandlingen, värd totalt 209 miljoner kronor, inte följt Lagen om offentlig upphandling, LOU. I sin granskning 2009 påpekar Riksrevisionen att Kriminalvården fortsatt att direktupphandla Fojab, utan att ha rättat till avtalen från 2006. Riksrevisionen dyker också ner på ett tilläggsavtal för projekteringen av Haparandaanstalten, där Kriminalvården betalat ut 22 miljoner kronor utan att kunna visa att utgifterna är kopplade till verksamheten. Kriminalvården ska också ha betalat 2,8 miljoner för vad som i två fakturor från Fojab benämns som idéskiss för en ersättningsanstalt, utan att kunna visa några avtal för uppdraget.

Riksrevisionen uppmärksammar också att fastighetschefen rest till USA ett antal gånger tillsammans med bland annat Fojab, utan att några kostnader belastat Kriminalvården. “Det är ytterst olämpligt att en leverantör betalar utgifter för en upphandlingsansvarig tjänsteman utan kontroll från tjänstemannens arbetsgivare”, skriver Riksrevisionen i sin rapport.

Nu pågår brottsutredning och eventuellt åtal blir först i höst.

– Fastighetschefen har fått pengar från olika firmor som vi betraktar som mutor och vi tittar också på om fängelsebyggena blivit fördyrade, sammanfattar överåklagare Gunnar Stetler den sekretessbelagda utredningen.

Medarbetaren på Fojab avvisar alla misstankar.

– I upphandlingen har vi följt alla anvisningar som kriminalvården angivit. För tilläggsavtalet på 22 miljoner finns skriftliga avtal och ett mycket väl dokumenterat underlag som visar att anläggningen svällt kraftigt under projekteringen. Idéskisserna är både beställda och slutlevererade. Och studieresorna har ingått som en kontrakterad del av uppdraget och kostnaderna har belastat Kriminalvården, förklarar Daniel Nord.

Sedan förra hösten är hela Fojab arkitekter samlat i Malmö, från att tidigare också haft kontor i Lund. Av de cirka 80 medarbetarna har uppemot 20 stycken varit inblandande i projekteringen av de tre anstalterna. Ungefär samtidigt som personen på företaget delgavs misstanke av polisen, välkomnade Fojab fyra nyrekryteringar. Verksamheten går vidare som vanligt.

– Visst påverkas vi av situationen, det är tråkigt. Men över lag är stämningen god och vi jobbar på med våra andra projekt. Kriminalvården är en av många kunder, säger Daniel Nord.

Mer att läsa