Gå till innehållet

Utlovad miljardsatsning på upprustning av skolmiljöer skjuts upp

I vårpropositionen minskar regeringen årets anslag för upprustning av skollokaler och pedagogiska utemiljöer med en halv miljard kronor. Istället för 830 miljoner kronor kommer det att finnas 330 miljoner kronor att söka.

Den utlovade miljardsatsningen på skolans miljöer skjuts alltså upp till 2017 och 2018. Regeringen vill påpeka att det kan innebära fördelar.

– Det kan förbättra förutsättningarna för huvudmännen att hinna med att söka medel från Boverket med den tid det tar att planera och projektera , säger Emma Stark, pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin.

Minskningen med en halv miljard i år är en av de största förändringarna av anslagen i regeringens vårbudget. Andra områden som får mindre anslag än tidigare utlovat är åtgärder och skydd för värdefull natur och särskilda medel till universitet och högskolor. Dessa poster minskar med 300 miljoner kronor vardera. Forskningsrådet för miljö, areella näringar (bland annat jordbruk och skogsbruk) och samhällsbyggande får 100 miljoner mindre att lägga på forskning.

De största förändringarna i regeringens förslag till vårbudget rör anslagen för internationellt bistånd som minskar med drygt fyra miljarder kronor samt anslagen för migration som ökar med drygt 31 miljarder kronor.

Mer att läsa