Gå till innehållet

Uppsalas nya stadsarkitekt vill bryta polariserad debatt

Över 100 personer sökte tjänsten som stadsarkitekt i Uppsala. Nu står det klart att Martin Edfelt har fått jobbet – efter sju år som stadsarkitekt i Täby.
– Jag vill jobba för att hitta det man kan enas om i hur vi bygger vackert och hållbart, säger han.

Martin Edfelt är väl bekant med Uppsala, bodde där under högstadie- och gymnasietiden och läste sen filosofi och idé- och lärdomshistoria på universitetet innan han 1995 började på arkitektutbildningen på KTH. Nu kommer han att pendla till Uppsala från Stockholm där han har en stor familj.

– Det ska bli väldigt kul att promenera stadens gator igen och att få sitta på Ofvandahls med en kopp kaffe, det ser jag fram emot. Jag betraktar Uppsala som min andra hemstad, även om Upsala nya tidning skrev ”Stockholmare ny stadsarkitekt i Uppsala” som rubrik. Mina ungdomsår i staden imponerar föga på Uppsalaborna, säger Martin Edfelt.

Han tog klivet från privat till offentlig sektor redan 2011 när han efter sammanlagt tolv år på White arkitekter gick till en tjänst på Stockholms stadsbyggnadskontor, där han sen varit både enhetschef och strategisk stadsplanerare.

– White var min skola. Jag kom dit som praktikant under utbildningen och anställdes när jag var nyexad. De sista åren jobbade jag mycket med stadsbyggnad så sen var det fantastiskt att få komma innanför de kommunala dörrarna, som på den tiden var ganska slutna, och gotta ner sig i allt som pågår där, säger han.

När han år 2017 blev stadsarkitekt i Täby började han bygga upp en arbetsmetod för att säkra arkitektonisk kvalitet genom hela processen, från planbesked, via samråd och granskning till bygglov. Han har också jobbat mycket utåtriktat, bland annat med föreläsningar för anställda, politiker och allmänhet.

– Jag har arbetat mycket för att bygga relationer och med att skapa en samsyn kring arkitektonisk kvalitet. När jag rekryterades till Uppsala fick jag höra att mitt resultat i Täby var avgörande, säger han.

I Uppsala får han en liknande roll och uppdrag, blir placerad på plan- och byggavdelningen, men ska röra sig fritt både inom och utanför organisationen och finnas till hands för arkitekter, byggherrar och invånare.

– Den stora skillnaden blir nog att Uppsala är en så mycket större organisation än Täby, så jag kanske inte kan vara lika insatt i detaljer i alla projekt. Det som lockade mig var att Uppsala är en riktig stad med en stadskärna och en rik kulturhistoria, i kombination med att de har lyckats med mycket och ska bygga mer de närmaste åren. Det ska bli roligt att vara med i det, säger han.

Men han nämner också utmaningar med den nya tjänsten, som konjunkturläget, nya hållbarhetskrav på det som byggs och att få de nya stadsdelarna i Uppsala att bli en del av Uppsalas identitet.

Det finns en polarisering i debatten som delvis handlar om stiluttryck. Jag vill jobba för att hitta det man kan enas om kring hur vi bygger vackert och hållbart.

Martin Edfelt

– En utmaning är också att få diskussionen om arkitektur att bli användbar för att åstadkomma kvalitet. Det finns en polarisering i debatten som delvis handlar om stiluttryck. Jag vill jobba för att hitta det man kan enas om kring hur vi bygger vackert och hållbart.

Den utannonserade tjänsten som ny stadsarkitekt i Uppsala fick 107 sökande. Maija Tammela Arvidsson, som är chef för plan- och byggavdelningen i Uppsala kommun, är inte förvånad; många stora projekt är i gång, med bland annat hela nya stadsdelar som inte är så påverkade av konjunkturen som andra delar av landet.

– Vi brukar ha många sökande till tjänster, men det vore konstigt om antalet sökande inte alls påverkades av konjunkturen, säger hon.

Den nya stadsarkitekten kommer att få samma roll och placering som den avgående, Claes Larsson, och inte ha något personalansvar.

– Stadsarkitekten i Uppsala har en organisatoriskt fri roll och ska fortsätta att utveckla förvaltningen och koncernens arbete, med stöd i arkitekturpolicyn. Rollen innebär också att lyssna in och förverkliga vad politiken vill utveckla och vad konjunkturläget innebär för Uppsala kommun, säger Maija Tammela Arvidsson.

Mer att läsa