Gå till innehållet

Universitetsrektorn i Umeå anmäls för grovt tjänstefel

Ett bastubygge på Arkitekthögskolan i Umeå ledde till att universitetets rektor Lena Gustavsson polisanmälde några av lärarna. Nu har Sveriges universitetslärarförbund, Sulf, anmält rektorn till Justitiekanslern för grovt tjänstefel.

– Vi har aldrig behövt ta till en JK-anmälan förut. Men nu har anställda farit illa för att regelverket inte hanterats rätt. Därför måste vi agera, säger Sulfs förhandlingschef Jan Gladh.

Bakgrunden är att lärare och studenter på Arkitekthögskolan under vårterminen 2015 ritade och byggde två bastubyggnader som placerades på mark som skolan hyrde av kommunen. Inför höstterminen skulle skolan inte längre hyra marken och i juni uppmanades lärarna att genast forsla bort och riva byggnaderna. Lärarna ville bevara bastubyggnaderna och valde att flytta dem till egna tomter när det inte fanns andra alternativ. De bekostade frakten själva.

I oktober fick universitetsledningen veta att byggnaderna bevarats. De tre lärarna kontaktades via mejl, och därefter valde universitetet att polisanmäla dem för stöld med anledning av bastuflytten. Umeå universitets rektor Lena Gustavsson undertecknade polisanmälan. Lärarna uppmanades samtidigt att lämna tillbaka bastubyggnaderna, vilket de gjorde. Byggnaderna såldes sen på Blocket.

I november fick de två lärarna som fortfarande var anställda besked om att universitetet ville avskeda dem. Detta drogs tillbaka då polisen i mars lade ner förundersökningen. Polisen hittade inte något bevis för uppsåt till stöld.

Det Sulf vänder sig emot är att rektorn inte informerade personalansvarsnämnden om polisanmälan, trots att nämnden ska fatta beslut om åtalsanmälningar. Men det håller inte Umeå universitets jurist Chatarina Larson med om.

– Ärendet har hanterats korrekt. I vissa fall är personalansvarsnämnen tvungen att göra en åtalsanmälan, men det innebär inte att universitetet är förhindrad att göra en polisanmälan.

Chatarina Larson säger också att universitetet inte ser någon grund för skadestånd till de anställda, något som Sulf eventuellt kommer att begära. Förbundet menar att Lena Gustafsson medvetet fattat beslut som allvarligt skadat anställda på universitetet.

– Istället för att arbeta för en god arbetsmiljö på Arkitekthögskolan har Umeå universitet fördjupat konflikten genom att polisanmäla sina anställda. Tilltaget är förvånande, säger Jan Gladh.

Mer att läsa