Gå till innehållet

Ungt kontor vann allmän tävling i Värmdö

Bland över 150 tävlande i den allmänna projekttävlingen om ett nytt vattentorn på Värmdö, har Fabian Reppen och Samuel Vilson utsetts till vinnare och mottagare av 400 000 kronor.
– Välkommet att vinna just nu, säger arkitekterna som startade gemensamt företag för tre år sedan.

Värmdö kommun utlyste i augusti förra året, i samarbete med Sveriges Arkitekter, en allmän projekttävling om gestaltning av ett nytt vattentorn i Hemmesta på Värmdö utanför Stockholm. När tävlingen avslutades i oktober hade 151 förslag kommit in och godkänts. Nu står det klart att vinnarna är Reppen Vilson arkitekter med sitt förslag Samothrake.

– Det är omvälvande och väldigt roligt så klart, säger Fabian Reppen.

– Hedrande och väldigt kul att juryn valde vårt förslag bland så många fina bidrag säger Samuel Vilson.

Juryn framhåller i sitt utlåtande att tornet är en inspirerande utveckling av ett traditionellt vattentorn, med beprövad vattenteknik och effektiva lösningar som göms i en skulptural form och att det är ”ett vackert och originellt vattentorn vars bågformade valv reser sig över Storskogens tallar”. Juryn påpekar också att förslagets form gör vattentornet synligt från långt håll samtidigt som det finns detaljer som bryter ner skalan att studera på närmare håll.

Fabian Reppen och Samuel Vilson beskriver sitt koncept som ett rätblock med urgröpningar där de har sparat massa för programmet och konstruktionen.  
 

– Det här vattentornet kan bli en attraktion i hela Stockholmsregionen, som lockar hit den arkitekturintresserade turisten och kan bli ett nytt kännetecken för Hemmesta. Det konstnärligt och skickligt utformade tornet har anknytning till Värmdös historiska porslinstillverkning, säger juryns ordförande Raad Alwajid i ett pressmeddelande.

Tävlingsuppgiften var att utforma ett nytt vattentorn och marken omkring och att illustrera hur tornet kan skyddas. Tornet ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och bidra till Hemmestas identitet, ge minsta möjliga påverkan på platsen och kunna byggas i hållbara material.

”Ett vackert och originellt vattentorn vars bågformade valv reser sig över Storskogens tallar”, skriver juryn i sitt utlåtande om det vinnande bidraget Samothrake.

– Det var en svår uppgift, att hitta en form som kändes bra både på nära och långt håll. Vi provade säkert ett tjugotal olika alternativ innan vi kände att vi var något på spåret, säger Fabian Reppen.

Det koncept de landade i beskriver de som ett rätblock med urgröpningar där de har sparat så mycket massa som behövdes med hänsyn till programmet och konstruktionen.

– Ordet vattentorn för med sig en mängd associationer och bilder kring hur ett vattentorn ska se ut och vara. Det var när vi formmässigt slutade att tänka på objektet i termer av vattentorn utan snarare som ett objekt i landskapet med givna tekniska krav som vi hittade fram till det som i slutändan blev vårt förslag, säger Samuel Vilson.

Fabian Reppen och Samuel Vilson lärde känna varandra under kandidatutbildningen på Chalmers. När de deltog tillsammans i studenttävlingen Nya ögon på betong 2015, märkte de hur bra de samarbetade. Några år senare tog de tjänstledigt från sina anställningar och gjorde ett gemensamt masterarbete om ett Nobel center vid Slussen i Stockholm och när de fick sitt första gemensamma uppdrag, en villa i Göteborg, beslöt de sig 2021 för att starta eget kontor.

Fabian Reppen och Samuel Vilson startade Reppen Vilson arkitekter år 2021.

De har ritat villor, fritidshus och ombyggnader, samtidigt som de deltagit i ett antal tävlingar. Det var först i somras de började känna av konjunkturläget.

– Också av den anledningen är det särskilt kul och välkommet att vi vinner den här tävlingen nu. Som litet kontor blir varje enskilt projekt en viktig pusselbit för att få verksamheten att gå ihop, säger Fabian Reppen.

Enligt programmet för tävlingen om vattentorn i Hemmesta avser arrangören att förhandla med vinnaren om fortsatt projektering. ”Tornets skulpturala form är viktig att bevara i sin helhet för att inte förändra den genomtänkta helheten”, skriver juryn i sitt utlåtande. Reppen Vilson arkitekter räknar med att själva klara projekteringen, men är öppna för att det kan bli aktuellt att komplettera sitt team framöver.

– Det här är ett stort steg att ta och en förhoppning är att det kan öppna upp för mer komplexa projekt och en ny typ av beställare framöver, säger Samuel Vilson.

Om den allmänna tävlingen om nytt vattentorn i Hemmesta, Värmdö

Vinnare: Samothrake av Reppen Vilson arkitekter, genom Fabian Reppen och Samuel Vilson. Prissumma 400 000 kronor.

Andra pris: Gläntan av Frøslee genom Jacob Frøslee Jonsson, Adrian Moreno, Victoria McCrea, Martin Spencer, Jenny Frøslee Jonsson och Viktor Tamm. Prissumma 175 000 kronor.

Tredje pris: Stapeln av Jernskog arkitektkontor genom Daniel Peterson. Prissumma 100 000 kronor.

Ytterligare sex bidrag fick hedersomnämnanden och 12 500 kronor var.

De satt i juryn: Raad Alwajid, Jonas Lundin, Erik Ekelund, Majken Elfström och Louise Robinson från Värmdö kommun samt Joakim Lyth och Jonas Berglund, utsedda av Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa