Gå till innehållet

UMA:s masterprogram ställs in

Antagningen till UMA:s masterprogram pausas det kommande läsåret. Skälet som anges är att få studenter fullföljer hela den femåriga arkitektutbildningen.

– Sen vi startade är det åtta studenter som tagit arkitektexamen av flera hundra som börjat. Det har fakulteten reagerat på. Pausen ska ge arbetsro till dem som ansvarar för utbildningen att göra de förändringar som behövs, säger Lennart Nilsson, biträdande prefekt på Umeå Arkitekthögskola.

Han understryker att de studenter som går på skolan kommer kunna fortsätta sin utbildning utan problem. Det är också den information som studentkåren fått.

– Det här ska inte påverka studenterna, men vi kommer självklart bevaka att de känner att utbildningen är relevant, säger Umeå naturvetar- och teknologkårs ordförande Olov Tingström och tillägger att kåren generellt är positiva till att program uppdateras och utvecklas.

Lennart Nilsson.

Lennart Nilsson.

Som Arkitekten tidigare berättat har skolans masterstudenter vittnat om en kaotisk höst där de inte fått den undervisning som utlovats. I slutet av februari anmälde också två internationella studenter skolan till Universitetskanslerämbetet. De beskriver bristande stöd från ledningen och utebliven handledning. Något som de enligt skolan nu uppges ha fått. Beskedet om nollintaget har också fått flera masterstudenter att oroa sig för det kommande läsårets kvalitet. På det svarar Lennart Nilsson att syftet med pausen just är att säkerställa att utbildningen fungerar korrekt.

– Att riskera missnöjda studenter ytterligare ett år skulle inte gagna oss ett dugg. Nu arbetar vi för att stärka skolans kvalitet, säger han.

För närvarande är sex anställda på arkitekthögskolan sjukskrivna och ytterligare tre har slutat under december och januari. Flera av dessa undervisade på masternivå. Men enligt Lennart Nilsson har detta absolut inget samband med att masterprogrammen ställs in.

Mer att läsa