Gå till innehållet

UMA:s forskarutbildning blir kvar

Fakultetsnämndens rekommendation att lägga ner forskarutbildningen vid Arkitekthögskolan i Umeå har dragits tillbaka.
– Vi är mycket glada för beslutet, säger UMA:s rektor Ana Betancour.

Arkitekten har tidigare berättat om att UMA:s tidigare doktorander i juni förra året valde att lämna skolan och sedan dess har även tre professorer lämnat skolan i samband med att deras kontrakt löpt ut.

Det var bland annat bristen på personal för att driva en forskarutbildning som fakultetsnämnden vid Umeå universitet angav som anledning när man i december förra året rekommenderade en nerläggning av UMA:s forskarutbildning. Men universitetets rektor Hans Adolfsson återremitterade ärendet och den konsekvensanalys som nu genomförts pekar på att forskarutbildningen har stor betydelse för UMA:s utveckling. Och nämnden har återkallat sin rekommendation.

– Det innebär att vi kan fortsätta vårt långsiktiga utvecklingsarbete med att bygga upp forskningsmiljön på skolan och att vi kommer att genomgå Universitetskanslerämbetets utvärdering tillsammans med övriga arkitektskolor, säger Ana Betancour.

Någon brist på personal råder inte, förklarar hon.

– Det finns professorer som verkar inom forskarutbildningen, vi har handledaresurser och vi kommer att rekrytera fler. Vi står nu inför att rekrytera nya doktorander, säger Ana Betancour.

Mer att läsa