Gå till innehållet

Tyréns köper Pyramiden

Konsultjätten Tyréns fortsätter att köpa arkitektföretag. Nu har man förvärvat Pyramiden Arkitekter och Pyramiden Projektledning, företag med totalt 55 medarbetare i Göteborg och Uddevalla.

– Vi går från att vara mer teknikinriktade till mer kompletta samhällsbyggare. Nu när vi har allt in house kan vi själva erbjuda helhetslösningar, det känns jättekul, säger Christer Abrahamsson som är regionchef på Tyréns men har en bakgrund som planarkitekt och stadsbyggnadschef i Göteborg och senare som samhällsdirektör vid länsstyrelsen.

Tyréns köpte tidigare i år upp AQ Arkitekter. I och med uppköpet av Pyramiden har man nu 130 arkitekter i företaget som sedan tidigare även har närmare 40 landskapsarkitekter och flera ljusdesigners.

Uppköpet innebär att Pyramiden flyttar in i Tyréns lokaler på Lilla Badhusgatan i Göteborg den 1 november. De två medarbetare som jobbar på kontoret i Uddevalla kommer att flytta till Tyréns kontor i Stenungssund.

Christer Abrahamsson, regionchef på Tyréns och Dan Nyström, grundare av Pyramiden Arkitekter och Projektledning.

Christer Abrahamsson, regionchef på Tyréns och Dan Nyström, grundare av Pyramiden Arkitekter och Projektledning.

Dan Nyström, en av grundarna och vd för Pyramiden Arkitekter, förklarar att huvudorsaken till försäljningen är bristen på succession i företaget.

– Jag har drivit Pyramiden i 31 år, de flesta av mina gamla kollegor har gått i pension och det finns ingen medarbetare som är beredd att ta över personalansvar och administration. Jag har tänkt på detta en längre tid, att det känns som en stor risk då allt cirkulerar kring mig. Jag vill ta ansvar för medarbetarna och fick rådet att gå ut på marknaden och säga att vi är till salu, säger Dan Nyström.

Att sälja till Tyréns, som håller på och bygger upp sin arkitektverksamhet, tycker han känns bra.

– Skulle jag sälja till något stort arkitektföretag känns det som att jag skulle svika mina kollegor och den värdegrund vi som arkitekter byggt upp. Nu känns det oerhört bra. Samgåendet innebär stora möjligheter i framtida projekt och fantastiska utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Dan Nyström.

Mer att läsa