Gå till innehållet

Tvärdisciplinärt center ska lösa utmaningar med hjälp av naturen

I december startade ett nordiskt center för kunskapsfältet biomikry och biomimetik. Det ska sprida kunskap om hur svaret på många problem finns att hitta i de sätt som naturen har tacklat utmaningar på under evolutionen.

I slutet av januari arrangerar Nordic biomimicry center, Biomimikry i Norden, sina första aktiviteter i form av en workshop på nätet för ett företag och en två dagar online-kurs för arkitektstudenter på Chalmers.

– Jag har drömt om att kunna bilda det här centret i tio år, säger arkitekten Anna Maria Orrù som är en av grundarna.

Hon har länge arbetat inom kunskapsfältet biomimikry och biomimetik och disputerade på Chalmers 2017.

– Det handlar om att ta lärdom av naturens egna lösningar för att lösa dagens utmaningar i relation till hållbarhet, förklarar hon.

Biomimikry i Norden ska vara ett kunskapsnav och en utbildningsplattform för tvärdisciplinära samarbeten mellan bland annat arkitekter, biologer och ekologer. Förutom att bedriva forskning ska de också anordna workshops och ge kurser och föreläsningar.

Anna Maria Orru har bildat centret med Fredrik Moberg och Louise Hård af Segerstad från Albaeco som arbetar nära Stockholm resilience center. Tillsammans har de ansökt om och fått ekonomiskt stöd till uppstarten genom ARQ stiftelse. De samarbetar också med forskare och praktiker inom kunskapsfältet i de andra nordiska länderna. Anna Maria Orru ska längre fram arbeta administrativt från en lokal i Stockholm men än så länge bedrivs allt arbete online på grund av pandemin.

– Under våren kommer vi att starta upp alla kurser och workshops på nätet.

Läs mer här om Biomimikry i Norden.

Mer att läsa