Gå till innehållet

Två vinnare för Frihamnen i Göteborg

Två team har valts ut att gestalta olika platser längs det nya gång- och cykelstråket genom Frihamnen i Göteborg som ska uppföras till stadens 400-årsfirande.

När Göteborg firar 400 år i sommar ska stadens offentliga rum bli till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. I höstas utlystes en projekttävling för gestaltning av en plats, en prototyp eller ett konstverk längs med ett nytt gång- och cykelstråk i Frihamnen. Efter en intresseanmälan gick fyra team vidare och fick skissuppdrag.

– Vi är väldigt glada över det stora intresset för utlysningen, där många av teamen har en bred och spännande kompetens, säger Cecilia Helsing, utställningsansvarig för Prototyp Göteborg och deltagare i juryn, i ett pressmeddelande.

Nu har juryn valt ut två förslag som ska genomföras. Bakom förslaget The breeze finns ett team bestående av Maria Höök och Niels de Bruin från Kragh och Berglund, barnkulturdesigner Pontus Johansson, Mattias Andersson på Rise och arkitekten Julia Andersson från Blivande. Juryn ansåg att förslaget har stor potential att aktivera hela gång- och cykelstråket, både på lång och kort sikt. ”Temat återbruk är en integrerad del av gestaltningen och kopplar starkt till platsen genom vattenkontakt och problematik kring nedskräpning av haven”, skriver juryn.

Det andra förslaget som ska uppföras är The wind park, skapat av arkitekterna Rumgehør Studio, Maja Linnea Wendel, Luka Murovec och konstnären Brad Downey. Juryn anser att förslagets koncept har goda förutsättningar att stärka stråket och har möjlighet att aktivera platsen för flera målgrupper. ”Förslagets grundidé med fokus på vind kopplar till Frihamnens öppna ytor och påverkan från elementet”, skriver juryn.

– Det var fyra intressanta skissförslag med väldigt olika perspektiv som juryn fick att utvärdera, ett roligt och utmanande arbete, säger Anna Tidefelt, projektledare Platsutveckling från Älvstranden Utveckling AB, i pressmeddelandet

De två utvalda projekten får nu en totalbudget om maximalt 350 000 kronor per projekt för att finansiera projektet från arbete till byggnation. Juryn har bestått av representanter från Stadsmiljöförvaltningen, Älvstranden Utveckling och Gibca.

Mer att läsa