Gå till innehållet

Två års fängelse slutliga domen för arkitekt-vd

Hovrättens dom som innebär två års fängelse för grov bestickning blir den slutliga domen för Fojabs förre vd i den stora muthärvan inom kriminalvården. Högsta domstolen har beslutat att inte ta upp målet för ytterligare prövning.

Hovrätten slog i september förra året fast att arkitekt-vd:n gjort sig skyldig till grov bestickning men lindrade fängelsestraffet från tre år till två. Och detta blir alltså den slutgiltiga domen.

Kriminalvårdens förre fastighetschef, som tagit emot mutor på totalt 20 miljoner kronor, får tre år och sex månader i fängelse och hans gode vän och medhjälpare får två och ett halvt år.

Det var kriminalvårdschefen som direktupphandlade Fojab som från 2006 fick generalkonsult- och arkitektuppdrag värda drygt 200 miljoner kronor för tre nya kriminalvårdsanstalter. Före detta Fojab-vd:n betalade totalt 11,6 miljoner kronor till ett företag ägt av kriminalvårdschefens vän. Domstolen slår fast att detta var mutor och att de tre hade en gemensam brottsplan. Muthärvan kallas den största genom tiderna inom svensk statsförvaltning.

I samband med att brottsutredningen startade år 2010 gick arkitekt-vd:n i pension och lämnade Fojab och domen innebär inte några ekonomiska påföljder för företaget.

Mer att läsa