Gå till innehållet

Tusentals arkitekter till unik världs­kongress i Köpenhamn

När Danmark i år står som värd för den internationella UIA-kongressen 2–6 juli är det första gången sedan UIA grundades 1948 som kongressen hålls i ett nordiskt land – och det samma år som Köpenhamn är arkitekturhuvudstad.

Det är nu sju år sen Danmark, i samarbete med övriga nordiska länder, ansökte om att 2023 stå värd för den internationella kongressen för UIA, International union of architects. Arkitekten Natalie Mossin var engagerad i ansökningen.

– Vi la stort fokus vid den roll arkitektur och stadsbyggnad har för att bygga en hållbar framtid och för att vi ska kunna leva upp till FN:s 17 hållbarhetsmål, säger hon.

Hållbarhetsmålen är också temat när Danmark nu står som värdland för kongressen och bjuder in arkitekter och andra inom bygg- och planeringsbranschen för att utbyta kunskap om vilken roll de kan spela för att målen ska uppnås.

– Det är en utmaning att nå FN:s hållbarhetsmål. För att göra det behöver vi inse att vi är sammanbundna av samma marknad och att vi behöver samarbeta globalt, säger Natalie Mossin.

Sedan det stod klart att Danmark blev värdland för UIA-kongressen 2023, och att Köpenhamn blev arkitekturhuvudstad samma år, har Natalie Mossin arbetat med planeringen vid sidan av sitt arbete som institutledare på Kungliga akademin i Köpenhamn. De sista veckorna före kongressen har arbetet hopat sig.

– Det kommer deltagare från hela världen och många behöver visum och olika intyg om att de ska delta i kongressen. Det upptar mycket av vår tid just nu, säger hon.

Den globala arkitektorganisationen UIA grundades efter andra världskriget och den första kongressen hölls i Schweiz 1948.

Jag tänker att det är viktigare i dag än någonsin att inte stänga in oss i våra länder. Arkitektur och byggande är en internationell marknad och vi behöver dela erfarenheter och kunskap mellan varandra.

Natalie Mossin, ordförande för UIA-kongressen 2023.

– Det var inspirerat av samma tankar som låg bakom grundandet av FN. Arkitekter från hela världen skulle organisera sig som ett led i att upprätthålla fred och skapa framgång. Jag tänker att det är viktigare i dag än någonsin att inte stänga in oss i våra länder. Arkitektur och byggande är en internationell marknad och vi behöver dela erfarenheter och kunskap mellan varandra, säger Natalie Mossin.

De nordiska ländernas arkitektorganisationer är inte enskilda medlemmar i UIA utan utgör i stället tillsammans en medlem.

– Det betyder att vi är en stor medlem, vi roterar koordinationen av medlemskapet men samarbetar också mycket kring kongressen, säger Natalie Mossin.

Förhoppningen är att det kommer 10 000 deltagare under kongressens sex dagar i juli. Vid sidan av huvudprogrammet, som hålls på Bella center, arrangeras också många andra aktiviteter i staden, vissa i samband med kongressen, andra som löper som del av att Köpenhamn är arkitekturhuvudstad.

Hittills har nästan 6000 deltagare från 124 länder anmält sig, och Natalie Mossin hoppas att det kommer många från de nordiska länderna.

– Vi behöver tänka snabbt tillsammans i förhållande till klimatkrisen och kongressen är ett tillfälle att lära av exempel och dela kunskap med arkitekter från hela världen. Jag hoppas att många nordiska arkitekter ser den möjligheten.

Om UIA-kongressen

International union of architects, UIA, är den enda globala arkitekturorganisation som är erkänd av de flesta FN-organ. Vart tredje år arrangerar en av medlemmarna en kongress där arkitekter från hela världen möts. Då väljs också representanter i presidium och råd för kommande treårs-period samt värdstad för nästa kongress.

UIA-kongressen 2023 hålls 2­–6 juli i Köpenhamn och har temat Sustainable Futures – Leave no one behind. Efter kongressen håller UIA sin generalförsamling 6­–9 juli. De nordiska länderna deltar som en medlem i UIA och delar på nio platser under församlingen. Från Sveriges Arkitekter deltar förbundsdirektör Tobias Olsson och Katarina O´Cofaigh, senior rådgivare.

Alla nordiska länder representeras i den nordiska paviljongen med flera event. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Sveriges Arkitekter anordnar tre olika platsbesök i Sverige med upphämtning i Köpenhamn/Malmö.

Form design center i Malmö arrangerar ett event om barn och arkitektur i samarbete med Växtvärket och Arwidssonstiftelsen.

Mer att läsa