Gå till innehållet

Turkiska arkitekters frihet inskränks

Nya regleringar från den turkiska regeringen begränsar det turkiska arkitektförbundets autonomi och möjlighet att delta i internationella möten. Nu protesterar arkitekterna i ett öppet brev till presidenten.

I brevet, daterat den 5 januari och ställt till president Recep Tayyip Erdogan, vädjar det turkiska arkitektförbundet Chamber of Architects of Turkey för sin autonomitet. Förbundet är en del av the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects, TMMOB, som sedan december genom reglering placerats under Ministry of Environment and Urban Development. Detta betyder att det statliga ministeriet nu utövar administrativ och ekonomisk kontroll över den tidigare självständiga organisationen.

Vidare har den turkiska regeringen använt sig av ett lagtillägg som tillkom i samband med militärkuppen 1980. Tillägget innebär att arkitekter och ingenjörer som representerar TMMOB måste ansöka om tillstånd från ministeriet för att delta i internationella konferenser och möten. Den skriftliga ansökan måste ske minst 15 dagar i förväg och kan avslås. TMMOB:s direktör kallar tilltaget censur.

Regeringspartiets agerande kan härröras till TMMOB:s framträdande roll i den proteströrelse som startade med kritiken mot den planerade exploateringen av Geziparken i Istanbul 2013. TMMOB har sedan dess agerat mot flera kontroversiella satsningar, bland dem det överdådiga presidentpalatset som invigdes i oktober, olagligt uppfört i ett skyddat friluftsområde utanför Ankara. Med placeringen under ministeriet har TMMOB inte längre möjlighet att inge stämningsansökningar mot byggprojekt.

Mer att läsa