Gå till innehållet

Tävlingsprojekt i Tullinge läggs ner

Projektet Tullinge idéhus i Botkyrka, resultatet av en inbjuden arkitekttävling 2013, har lagts ner. För dyrt, säger kommunstyrelsens nya ordförande Ebba Östlin (S).

Kostadskalkylen var 92 miljoner kronor men den 8 mars fick jag en tjänstehandling på mitt bord som sa att det blir 23 till 40 miljoner mer. Då gjorde jag bedömningen att vi tyvärr inte kan prioritera det, säger Ebba Östlin.

Idéhuset i Tullinge centrum, en samlande byggnad för bland annat bibliotek och kulturskola, var från början ett medborgarförslag som dåvarande röda majoritetspolitiker tog till sig. Den inbjudna tävlingen, som anordnades 2013, lockade flera internationella arkitekter, däribland nyligen avlidna Zaha Hadid, och den vanns av Wingårdhs. Projektet är idag nästan färdigprojekterat ned till bygghandlingar. För Wingårdhs återstod bara två veckors proj när beskedet om nedläggning kom.

Vi tycker att det är tråkigt om det inte blir av, särskilt för dem som vi träffat och som skulle arbeta där, säger Lars Kockum som är handläggare på Wingårdhs.

Det färdigprojekterade huset skiljer sig från det ursprungliga tävlingsförslaget så till vida att det lämnar ett mindre fotavtryck på tomten men att det istället tillkommit en källare. Bland det som också tillkommit, som inte fanns med i den ursprungliga kostnadsberäkningen, finns luft och ventilation samt flytten av en transformatorstation på platsen.

Det finns de som menar att socialdemokraternas kovändning i frågan om idéhuset handlar mer om politik än om pengar. Det lokala Tullingepartiet, som fick flest väljare i kommundelen i senaste valet, har länge varit kritiska till projektet. De vill se en annan utveckling för Tullinge centrum, där en skola i området istället skulle bli den nya mötesplatsen.

Kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin säger att biblioteket och de andra verksamheter som idéhuset skulle inrymma kommer att lösas på andra sätt och att pengarna som hittills lagts ner på idéhuset inte varit förgäves.

Arbetet som är nerlagt kan vi använda oss av i det fortsatta planeringsarbetet, säger hon.

Lars Kockum på Wingårdhs är också försiktigt optimistisk.

Vi hoppas att sista ordet inte är sagt, säger han.

Mer att läsa