Gå till innehållet

Nya svenskar får hjälp att hitta arkitektjobb

I mars tog Krook & Tjäder över stafettpinnen efter Kjellgren Kaminsky och ordnade två träffar för arbetssökande nya svenskar i Stockholm. Sammanlagt fick drygt 70 arkitekter och ingenjörer insyn i den svenska arkitektmarknaden.

– Vi ville göra något i flyktingströmmen. När vi fick höra om Kjellgren Kaminskys initiativ i Göteborg tänkte vi: Varför uppfinna hjulet? säger Linda Bentefour, kontorschef på Krook & Tjäder i Stockholm som tillsammans med kollegorna Niklas Thormark och Fatima Bentefour arrangerade KAN, kort för Kontaktyta för arbetssökande nya svenskar, i samarbete med Sveriges Arkitekter och Stockholms lokalförening.

Precis som i Göteborg följdes en träff om arkitektens vardag och verktyg upp av ett mingel med arbetsgivare, dit 14 av 50 inbjudna företag kom. Ett var Ele arkitekter med behov av en 11:e medarbetare.

– Det här är ett effektivt sätt att träffa många på kort tid. Det personliga mötet gör det lättare att göra en vettig bedömning samtidigt som vi får en chans att berätta vilka vi är, säger Tomas Enekvist från Ele arkitekter som själv arbetat volontärt med flyktingmottagande sen i höstas.

Bredvid honom står Nina Ghahvhei som kom till Sverige för fem år sen från Iran, där hon jobbat som arkitekt i tio år. Efter att ha möts av tystnad eller otrevliga svar från de arkitektkontor hon kontaktade gav hon upp sökandet. Det senaste året har hon arbetat på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Men efter att ha deltagit i KAN har hon återfått hoppet om att arbeta som arkitekt igen.

– Jag känner mig stärkt och mår bra. Det har inte varit lätt att hitta jobb, men nu har jag fått kraft igen. Träffarna har varit jättebra och inspirerande, säger Nina Ghahvhei.

KAN Connect 2 foto Rebecka Gordan

Tomas Enekvist berättade om Ele arkitekter för Nina Ghahvhei.

Joakim Kaminsky som tog det första initiativet i Göteborg uppskattar att ungefär en fjärdedel av de som var på deras träffar har fått praktik eller arbete. Kontoret har själva anställt en iransk arkitekt med instegsjobb. Även Krook & Tjäder kommer att följa upp hur många som får jobb, och hoppas också på nya medarbetare:

– Vi behöver anställa minst två och nu har vi en guldgruva av cv:n. Det känns fantastiskt att det blev så bra resultat med jättebra respons från både arbetssökande och företag, säger Fatima Bentefour från Krook & Tjäder.

Hon hoppas att KAN utvecklas vidare och sprids till andra städer och initiativtagare, en inställning som delas av Joakim Kaminsky:

– KAN släpper vi fritt, konceptet tillhör inte oss utan det handlar om att göra en tjänst för samhället, säger han.

Kontakten med de drygt 70 arkitekterna och byggnadsingenjörerna fick Krook & Tjäder genom Arbetsförmedlingen, Korta vägen, KTH, Sfinx och sociala medier. En viktig insikt var att de som anmält sig både var asylsökande, nyanlända* och personer som vistats i Sverige i flera år utan att få jobb. Därför ändrade de innebörden av förkortningen KAN, från Kontaktyta för arbetssökande ”nyanlända” till arbetssökande ”nya svenskar”.

– Det är viktigt att vi som är etablerade öppnar dörren för de som är nya i Sverige. Många med utländsk bakgrund exkluderas från arbetsmarknaden. Jag tror det finns många olika anledningar till det, men det är så det ser ut. Vår bransch skulle tjäna på att bredda sig, säger Niklas Thormark från Krook & Tjäder.

"Vi gör det här för att skapa en plattform där nya svenskar kan möta arbetsgivare", säger Niklas Thormark på Krook & Tjäder som tillsammans med kollegorna Fatima Bentefour (t.h.) och Linda Bentefour ordnade KAN Connect i Stockholm.

“Vi gör det här för att skapa en plattform där nya svenskar kan möta arbetsgivare”, säger Niklas Thormark på Krook & Tjäder som tillsammans med kollegorna Linda Bentefour (t.v.) och Fatima Bentefour ordnade KAN Connect i Stockholm.

De säger att de hoppas kunna genomföra KAN igen, och att de uppskattar att det skulle behövas två gånger per år. Dessutom funderar Krook & Tjäder på att starta upp “Arkitektkompis”, där etablerade och nya svenskar med arkitektexamen kan mötas. Helst i samarbete med andra kontor, Sveriges Arkitekter och dess lokalföreningar. Andra aktörer som organisationen Kompis Sverige och det nystartade initiativet Farmaceutkompis har inspirerat.

* Nyanländ är enligt Arbetsförmedlingens definition en person född utanför EU/EES som i normalfallet inte varit i Sverige längre än 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd.

Mer att läsa