Gå till innehållet

Trädgurun: ”Inte bara i Amazonas det försvinner träd”

Många städer behöver bli mycket bättre på att ersätta de träd som försvinner när det byggs hus och vägar. Det menar Matthew Wells, trädexpert i södra Kalifornien och en av talarna på svenska Träddagen.

– Om du inte raskt ersätter träd som tas bort i en stad så kommer platsen det stod på snabbt att användas till något annat, säger Matthew Wells.

Han ansvarar för förvaltningen av grönområdena i Santa Monica i södra Kalifornien. Han kallas ibland också för trädguru och är en flitigt anlitad föreläsare världen över inom ämnet “urban deforestation”. Matthew Wells har jobbat med förvaltning av grönområden i London, New York och Los Angeles.

I början av november kom han till Stockholm och föreläste på Träddagen som anordnas av Svenska Trädföreningen. Han budskap är tydligt: träd är viktiga, både för människors och städers hälsa och det är inte bara avskogningen i Amazonas som vi behöver oroa oss för. 

– Vi förlorar träd i städerna, det har pågått ett tag, allt eftersom fler personer flyttar dit. Vi behöver bli bättre på att ersätta de träd som försvinner. I Los Angeles finns till exempel en trend att träd försvinner i trädgårdar, på grund av att folk vill bo större. Vi förlorar även platser att sätta träd på, de tävlar om platsen med vägar, hus och pooler.

Matthew Wells menar att det finns en viss skillnad mellan Europa och USA när det kommer till avskogning, att det oftare finns större möjligheter att skydda träd i Europa med hjälp av lagar och regelverk. 

– I USA har träden inget skydd alls på privat mark, det är lättare för oss att skydda dem på offentlig mark, säger han.

Anledningen till att han vill hindra trenden med färre träd är allt de kan hjälpa städerna och dess invånare med. Rena luft, ta upp dagvatten, reducera temperaturen under varma dagar, skapa grönytor och göra bostadsområden mer trivsamma och hälsosamma är några av kvaliteterna han nämner. 

För att se till att fler träd bevaras och att de som tas bort ersätts, menar han att det behövs fler kartläggningar av ekosystemtjänster, genom exempelvis gratisprogram som iTree Canopy.

– Det finns flera nya tekniska hjälpmedel som kan hjälpa till att kartlägga trädens ekosystemtjänster på en plats. Använd dem! säger Matthew Wells. 

Om iTree Canopy

Ett amerikansk program som tagits fram av US Forest för att kunna bestämma det ekonomiska värdet av trädens ekosystemtjänster. 

Programmet fokuserar på de ekosystemtjänster som går att sätta ekonomiskt värde på, som till exempel hur mycket dagvatten träden tar upp, lagring av koldioxid, upptagning av partiklar och minskade nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter. 

iTree Canopy är ett gratisprogram som finansierats av bland annat Svenska Trädföreningen.

Källa: Svenska Trädföreningen

Mer att läsa