Gå till innehållet

Torleif Falk blir stadsarkitekt i Stockholm

Efter några månaders väntan blev det klart att tidigare byggeneralen i Stockholm, Torleif Falk, blir ny stadsarkitekt i Stockholm. Första oktober blir första dagen på nya jobbet.

– Det känns väldigt kul. Jag vet att det är ett svårt och utsatt uppdrag, så det är klart jag reflekterade när jag fick frågan. Men den här frågan kommer bara en gång.

Torleif Falk blev i februari 2015 Stockholms första byggeneral med uppdrag från stadsledningskontoret att samordna bostadsbyggandet i Stockholm och föra projekt framåt i olika skeden. Han har också stöttat vissa politiska fokusprojekt för att nå de höga politiska målen om fler bostäder, såsom Stockholmshusen och Snabba hus för Svenska Bostäder.

– Det blev en bra startsträcka för stadsarkitekttjänsten, ett sorts supertraineeprogram för att förstå hur relationerna och organisationen i staden fungerar, säger han.

Torleif Falk har en bred bakgrund inom staden men också i andra roller, på flera arkitektkontor och byggföretag och som projektutvecklare på stadens bostadsbolag, Stockholmshem.

– Jag tror det är viktigt att ha inlevelseförmåga i alla aktörers uppdrag och i samhällsbyggandes i stort i den här rollen, säger han.

Han tillträder som stadsarkitekt under en period när Stockholm växer snabbt och det ställs tuffa krav på bostäder, skolor, kultur, idrott och infrastruktur omkring detta. Det viktigaste blir att alla får en helhetssyn och frågar sig vad varje projekt bidrar med för staden som helhet.

– Vi måste kunna ha frågor om gestaltning och hållbarhet på bordet samtidigt. Min vision är att få allt det här att synka och samverka, vi pratar om samhällsbyggande i stor skala.

I Stockholm finns årsringarna av hur politiker, arkitekter och byggare tidigare har hanterat tillväxtperioder och bostadsbrist och han tycker att vi ska lära av historien.

– Vi behöver ha det helhetsperspektivet och samtidigt sätta utmaningen i ett samtida sammanhang.

Som stadsarkitekt får han en ny roll och uppdraget förändras. Medan han som byggeneral haft ett politiskt uppdrag kring kvantitet blir hans fokus nu mer på samordning kring kvalitet och stadsbyggnad.

– Jag har alltid betonat vikten av kvalitet i mina olika roller, att det inte bara handlar om hur mycket vi bygger utan också vad vi bygger. Det har jag alltid med mig i ryggen. Nu ska jag gå i bräschen för att jobba med det strategiskt och det är där jag har mitt hjärta.

Mer att läsa