Gå till innehållet

Tolv kollegor på nya jobb

Nyrekryteringar på Krook och Tjäder, Karavan, Nyréns, Tema, Tyréns och Visbyark finns i veckans rapport om folk på nya tjänster.

Marcus Svedlund är ny arkitekt och byggnadsingenjör på Krook och Tjäder i Malmö. Han är utbildad vid arkitektskolan LTH och kommer senast från Sweco Architects i Malmö.

Johan Hedström och Victor Johansson har rekryterats till Krook och Tjäder. De är stationerade i Göteborg men ska jobba koncernövergripande. Båda är inredningsarkitekter från JV Arkitekter och ska stärka Krook och Tjäder inom hospitalityområdet.

Petra Svensson är ny arkitekt på Krook och Tjäder i Göteborg. Hon är nyexaminerad från Arkitektskolen i Aarhus och har under studietiden även varit praktikant hos SLETH och Gehl.

Annika Kronqvist är ny inredningsarkitekt och ljusdesigner på Tyréns. Hon har disputerat på Chalmers och kommer närmast från Tekniska högskolan i Jönköping där hon bland annat var programansvarig och lektor vid programmet för ljusdesign.

Molly Möller är nyanställd inredningsarkitekt på Nyréns arkitektkontor i Stockholm. Hon kommer närmast från Tengbom där hon jobbat som uppdragsansvarig med stor erfarenhet av kontor och skolprojekt.

Lovisa Säretun är nyanställd landskapsarkitekt på Nyréns arkitektkontor i Stockholm. Hon har erfarenhet av varierande gestaltningsuppdrag från idéskisser och programförslag till detaljprojektering av stadens offentliga miljöer såsom gaturum, torg och parker.

Jenny Söderström är ny arkitekt på Visbyarks Gotlandskontor. Hon kommer närmast från egen firma och har tidigare jobbat på Elinder Sten arkitekter samt Wester och Elsner.

Ingela Martinsson är ny uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Karavan landskapsarkitekter i Stockholm. Hon har tidigare jobbat som studiochef på Tema landskapsarkitekter och dessförinnan på Nyréns arkitektkontor.

Tim Andreaheim har nytt jobb som handläggande landskapsarkitekt på Karavan landskapsarkitekter i Stockholm. Han kommer närmast från Tema landskapsarkitekter i Uppsala och Stockholm och har stor erfarenhet av 3d-modellering och visualisering.

Maria Wallstedt är ny medverkande landskapsarkitekt på Karavan landskapsarkitekter i Uppsala. Hon har tidigare praktiserat på Karavan och i våras skrev hon sitt examensarbete om jämställda platser samtidigt som hon arbetade extra på företaget.

Jenny Andreasson är ny planarkitekt/arkitekt på Tema i Stockholm. Hon är utbildad på LTH och KTH och kommer senast från Stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun där hon arbetat med stadsplanering i olika skeden.

Mer att läsa