Gå till innehållet

Tobias Olsson och Eva Nygren till Boverkets insynsråd

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson och arkitekt Eva Nygren, direktör på Trafikverket, är utsedda till Boverkets nya insynsråd.

Nio ledamöter har utsetts totalt och de ska utöva insyn och ge generaldirektören råd till och med april 2019.

Boverket har även tidigare haft ett insynsråd men det senaste rådets förordnande löpte ut hösten 2014 och regeringen har dröjt med att tillsätta ett nytt, vilket uppmärksammades av oppositionen i december förra året. Före detta bostadsministern Mehmet Kaplan meddelade då att ett nytt insynsråd var på gång.

Boverkets generaldirektör Janna Valik, som blir ordförande i insynsrådet, har tidigare sagt att Boverket är villiga att ta ett större och mer uttalat arkitekturuppdrag än man har idag. Detta har skriftligen uttryckts i Boverkets remissvar till regeringens arkitekturutredning Gestaltad livsmiljö. Ytterligare 40 remissinstanser, däribland Sveriges Arkitekter, var på samma linje.

Huruvida Boverket får ett utökat uppdrag är ännu inte känt. Arkitekturutredningen ska, enligt regeringens ambition, mynna ut i en proposition i riksdagen nästa år.

Boverkets nya insynsråd består av följande ledamöter:

  • Anne-Marie Qvarfort, före detta generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.
  • Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD)
  • Cecilia Fahlberg, före detta förbundsdirektör för Unionen
  • Eva Nygren, verksamhetsområdeschef Trafikverket
  • Johan Löfstrand, riksdagsledamot (S)
  • Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
  • Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
  • Said Elmi, byggnadsinspektör Stockholms Stad
  • Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

Mer att läsa