Gå till innehållet

Tjänst för upphandling föreslås i motion till stämman

Sveriges Arkitekter bör utreda möjligheten att starta en ny tjänst för offentlig upphandling, enligt en av de motioner som kommit in till årets förbundsstämma.

Jens Deurell är medlem i Sveriges Arkitekters Företagarråd som står bakom motionen om att inrätta en tjänst för upphandling enligt LOU.

– Offentliga upphandlingar har varit problematiska under en längre tid, bland annat för att de har lett till prisdumpning, kommenterar han.

Att upphandlingarna tenderar att prioritera större företag med krav på hög omsättning och stort antal referensprojekt innebär att mindre firmor med kompetenta arkitekter utesluts vilket försvårar mångfald, kvalitet och utveckling, anser Företagarrådet. Deras avsikt är att tjänsten ska vända sig till alla offentliga beställare och erbjuda både en upphandlingsmodell och det faktiska genomförandet av arkitektupphandlingar.

– Syftet är att påverka upphandlingskulturen proaktivt, istället för att påpeka brister i efterhand, säger Jens Deurell.

Övriga motioner avser ett önskemål om att den nationella verksamheten ska beredas plats i Västra Götaland, vilka utbildningsvägar inom inredningsarkitektur som ska ge rätt till medlemskap och yrkestitel, och att Sveriges Arkitekter borde arbeta för att informera medlemmarna om ändringar i lagstiftningar och regler.

Att endast fyra motioner har kommit in är betydligt färre än 2014, då tio motioner behandlades.

Är det ett demokratiproblem att så få arkitekter tar chansen att påverka förbundets arbete?

– Det är tråkigt att det kom in så få motioner till stämman, men det är inte säkert att det beror på ett minskat intresse. Det finns ju många andra sätt att påverka organisationen på också, säger Katarina O Cofaigh, vice förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter och projektledare för stämman.

Hon framhåller att förbundet ökat sina kontaktytor de senast åren inte minst genom sociala medier.

–Vi är också väldigt öppna för att bejaka initiativ som medlemmar tar.

Sveriges Arkitekters förbundsstämma hålls i Stockholm 26–27 november.

Mer att läsa